University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen Handels- och IT-högskolan / School of Business and IT >
Företagsekonomi / Business Administration >
Kandidatuppsatser / Bachelor theses (Business Administration) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/11569

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2012KF24.pdf715.39 kBAdobe PDFView/Open
Title: Personanpassade erbjudanden – finns det ett intresse i kläd- och modebranschen?
Other Titles: Personalized offers – is there an interest in the clothing and fashion industry?
Authors: Johansson Thalin, Fanny
Höglund, Evelina
Department: Högskolan i Borås/Institution Handels- och IT- högskolan (HIT)
Issue Date: 6-Dec-2012
Series/Report no.: Kandidatuppsats
VT2012:KF24
Publisher: University of Borås/School of Business and IT
Media type: text
Keywords: kundklubb
consumer club
personalized offers
personanpassade erbjudanden
marknadsföring
marketing
integritet
integrity
Abstract: Då konkurrensen mellan företag inom kläd- och modebranschen är hög erbjuder många företag kundklubbar och lojalitetsprogram till sina kunder. Kundklubbar ska vara ett sätt för företag att differentiera sig, men blir det en differentiering när de flesta företag erbjuder sina kunder liknande kundklubbar och lojalitetsprogram? För att differentiera sig har företag inom branschen utvidgat sina kundklubbar och lojalitetsprogram, men med åtgärder som de flesta företag kan använda inom branschen, vilket gör att differentieringen uteblir. Den svenska matvarukedjan ICA har tagit kundklubben till en ny nivå och erbjuder sina kunder ”mina varor”. Utifrån kunders tidigare köp får de sedan erbjudanden som är personliga. Varje erbjudande blir unikt. Frågan är om det finns ett intresse hos konsumenter inom kläd- och modebranschen för ett anpassat erbjudande, för att göra kundklubbars erbjudanden mer unika. För att det ska genomföras behöver företag registrera kunders köpvanor och beteenden. Kan erbjudandet då utgöra ett hot mot kunders integritet? Syftet med uppsatsen är att undersöka vad kunder inom kläd- och modebranschen anser om dagens kundklubbar och hur de ställer sig till att införa personanpassade erbjudanden, likt ICA:s, i kläd- och modebranschen. Målet är att undersöka om kunden har ett intresse för en ny form av kundklubb i kläd- och modebranschen. Frågeställningarna som ska undersökas är: Huvudfråga: Hur ser kunden på personanpassade erbjudanden i kläd- och modebranschen? Underfrågor: Hur ser kunden på de erbjudanden som kundklubbar erbjuder idag? Hur påverkas kunder av det faktum att företag måste registrera deras köpvanor för att kunna erbjuda personliga erbjudanden? För att besvara frågeställningarna har en fallstudie utförts med hjälp av en fokusgrupp samt fem personliga intervjuer. Undersökningen har visat att konsumenter inom kläd- och modebranschen relaterar kundklubbar med erbjudanden för att få dig som kund att handla mer, vilket konsumenterna i vissa fall också gör. Det visade sig också att konsumenter inom branschen inte tror att det skulle vara lika lätt att anpassa personliga erbjudanden på kläder och mode som det är på dagligvaror. Dessutom är dagens konsumenter vana vid att företag registrerar deras köp och tycker att det är acceptabelt så länge företag inte samlar för personlig information i marknadsföringssyfte.
URI: http://hdl.handle.net/2320/11569
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Bachelor theses (Business Administration)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation