University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen Handels- och IT-högskolan / School of Business and IT >
Företagsekonomi / Business Administration >
Kandidatuppsatser / Bachelor theses (Business Administration) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/11570

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2012KF31.pdf933.73 kBAdobe PDFView/Open
Title: Hållbarhetsredovisning - Till vem är den skriven?
Other Titles: Sustainability report – To whom is it written?
Authors: Kolbe, Malin
Haji Weheliye Raage, Samira
Department: Högskolan i Borås/Institution Handels- och IT- högskolan (HIT)
Issue Date: 6-Dec-2012
Series/Report no.: Kandidatuppsats
VT2012:KF31
Publisher: University of Borås/School of Business and IT
Media type: text
Keywords: Socialt ansvar
Ekonomiskt ansvar
Social Responsibility
Miljöansvar
Financial Responsibility
Environmental Responsibility
Legitimitetsteorin
Intressentteorin och Institutionellteori
legitimacy theory
SAS
stakeholder theory and institutional theory
Finnair
SAS
Norwegian Airlines
Finnair
Lufthansa Airlines
Abstract: Miljömedvetenhet är ett begrepp som används flitigt idag både i företagsvärlden och privat. Detta har lett till att kundernas medvetenhet om miljön och det sociala ansvaret har ökat och de ställer allt högre krav på företagens produkter och tjänster. Allt eftersom de bildas nya moderna företag ökar konkurrensen och många företag väljer att lägga stora resurser inom hållbar utveckling för att uppnå konkurrensfördelar. För att företagen ska kunna kommunicera sitt miljöansvar till omvärlden skapar dem en hållbarhetsredovisning där dem talar om sitt ansvar för omvärlden. De tre vanligaste ansvaren som man finner i en hållbarhetsredovisning är det sociala ansvaret, det ekonomiska ansvaret och miljöansvaret. Hur en hållbarhetsredovisning ska utformas är frivilligt och variationen gör att det kan bli svårt för ett otränat öga att tolka och jämföra informationen Vi tror att en stor del till variationen inom hållbarhetsredovisning är att företagen väljer att rikta sig till olika intressenter som dem finner intressanta för bolaget. Syftet med denna uppsats är att granska och tolka hållbarhetsredovisningarna från nordens tre största flygbolag; SAS, Norwegian Airlines och Finnair för att få svar på frågan till vem deras hållbarhetsredovisning är skriven. För att uppnå vårt syfte med uppsatsen har vi kopplat den information vi fått från bolagens hållbarhetsredovisningar till olika teorier för att skapa oss en uppfattning om företagen. Vi har då kommit fram till att bolagens hållbarhetsredovisningar lägger fokus och riktar sig till olika intressenter. En anledning till detta kan vara att det inte finns ett internationellt ramverk för hur hållbarhetsrapporterna skall se ut, att det är företagets egna ambitioner för hur mycket resurser de vill lägga ner på forskning och utveckling.
URI: http://hdl.handle.net/2320/11570
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Bachelor theses (Business Administration)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation