University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen Handels- och IT-högskolan / School of Business and IT >
Företagsekonomi / Business Administration >
Civilekonomuppsatser >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/11572

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2012CE28.pdf1.25 MBAdobe PDFView/Open
Title: Ledarskap i offentlig sektor – Komplexitet och framtidens spännande utmaningar
Other Titles: Leadership in public sector – Complexity and the challenges of the future
Authors: Arnautovic, Melisa
Ramberg, Pelle
Department: Högskolan i Borås/Institution Handels- och IT- högskolan (HIT)
Issue Date: 6-Dec-2012
Series/Report no.: Civilekonomuppsats
VT2012:CE28
Programme: Civilekonomprogrammet
Publisher: University of Borås/School of Business and IT
Media type: text
Keywords: Kommunikation
organisationskommunikation
Communication
organizational communication
organisationsidentitet
organisationskultur
organizational identity
Service Management (intern marknadsföring)
organizational culture
Service Management (internal marketing)
Abstract: Den offentliga sektorn är en viktig arbetsplats och utgör en funktion i att stärka välfärden. För att verksamheterna ska fortsätta att utvecklas är det av största vikt att välfärdssektorn arbetar för att stärka och utveckla ledarskapet. Vår uppfattning är att delar av de problem som den offentliga sektorn idag kämpar med grundar sig i att den inte aktivt förvaltar och arbetar med identiteten. Det är ett arbete som innebär att på ett effektivt sätt förhålla sig till sina intressenter. Syfte med denna uppsats är att belysa komplexiteten i ledarskapet, utifrån valda teorier kring struktur, kultur, identitet och kommunikation vill vi vidare försöka identifiera eventuella likheter och skillnader mellan olika verksamheter i en kommun som kan hjälpa till att beskriva komplexiteten. Vår förhoppning är att detta perspektiv kan bli ett bidrag för ledarnas fortsatta arbete med utvecklingen av den offentliga sektorn. Studien bygger på en kvalitativ ansats med fallstudie som metod. Studien avser att undersöka den offentliga sektorn som företeelse, för att nå en djupare förståelse och skapa en så verklighetsskildrande bild som möjligt av denna företeelse har fem fall valts ut som kan sägas utgöra en bild av företeelsens konstruktion. Dessa fall består av fem verksamheter i en kommun och där dessa i relation till varandra utgör ett fall. Resultatet av studien visar att det föreligger en rad olika komplexa dimensioner i ledarskapet. Där den enskilde ledarens förhållningssätt och förståelse för verksamhetens identitet är av betydelse. Vidare handlar komplexiteten också om att kunna hantera och leva upp till dem förväntningar som ställs från omgivningen. Studien visar också att ett större fokus mot ett service- och tjänstetänkande såväl för staden som för den offentliga sektorn skulle vara gynnsamt.
URI: http://hdl.handle.net/2320/11572
Appears in Collections:Civilekonomuppsatser

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation