University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Forskningspublikationer / Research Publications >
Centrum för lärande och undervisning / Centre for Learning and Teaching (CLU) >
Rapport från Centrum för lärande och undervisning >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/11576

Files in This Item:

File Description SizeFormat
StudentbarometernHT2012.pdfHuvudrapport1.37 MBAdobe PDFView/Open
Appendix I Bibliotekshögskolan.pdfBHS572.78 kBAdobe PDFView/Open
Appendix II Handels- och IT-högskolan.pdfHIT447.47 kBAdobe PDFView/Open
Appendix III Ingenjörshögskolan.pdfIH465.78 kBAdobe PDFView/Open
Appendix IV Pedagogiska institutionen.pdfPED391.51 kBAdobe PDFView/Open
Appendix V Textilhögskolan.pdfTHS424.88 kBAdobe PDFView/Open
Appendix VI Vårdvetenskapliga institutionen.pdfVHB421.08 kBAdobe PDFView/Open
Title: Studentbarometern HT 2012: studie- och arbetsmiljö
Authors: Sigrén, Peter
Department: University of Borås. Centre for Learning and Teaching
Issue Date: 2013
Series/Report no.: Rapport från Centrum för lärande och undervisning;18
Publisher: Centrum för lärande och undervisning
Media type: text
Publication type: report
Subject Category: Subject categories::Social Sciences::Social Sciences
Strategic Research Area: none
Abstract: Studentbarometern, vid Högskolan i Borås, är en kvalitetsundersökning av studenternas studie- och arbetsmiljö. Enkäten var webbaserad och bjöds ut den 5 november 2012 till 2 879 studenter som då motsvarar cirka 35 procent av den totala populationen. Fem påminnelser utfördes under perioden 12 november till och med den 3 december. Enkäten stängdes den 21 december. Enkäten har bjudits ut på såväl svenska som på engelska. Sammanfattningsvis visar 2012 års resultat på en något högre grad av nöjda studenter jämfört mot 2011 års studie. Använts ett grovt mått på nöjdhet, beräknat på indexerade faktorer och effektmått som mäter nöjdhet, kan det påvisas att förbättringar skett inom en rad områden. Mätt över ett s.k. nöjdhetsindex (maximalt NSI = 100) har en positiv ökning skett från 74,0 (2011) till 75,3 (2012).
URI: http://hdl.handle.net/2320/11576
ISSN: 1650-5867
Sustainable development: -
Appears in Collections:Rapport från Centrum för lärande och undervisning

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation