University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Forskningspublikationer / Research Publications >
Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Swedish School of Library and Information Science (BHS) >

Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift (NKT), ISSN: 1403-3216 : [46]

Logo
 
or browse 

Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift är den enda vetenskapliga referee-tidskriften för kulturpolitikforskning i Norden. Tidskriften utkommer normalt med två nr/år.

Du kan även läsa tidskriften på idunn.no

Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift mottar gärna artiklar för publicering. Skicka din artikel till antingen Anders Frenander eller Linnéa Lindsköld.

Läs vilka Riktlinjer för artikelförfattare/ Guidelines for authors gäller för Nordisk Kulturpolitisk tidskift.

För mer information se Nordisk Kulturpolitisk Tidskrifts websida.

Följ NKT på Twitter

Nordisk Kulturpolitisk Tidskrigt är en open access tidskrift.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation