University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Forskningspublikationer / Research Publications >
Bibliotek & läranderesurser / Library & Learning Resources (BLR) >

Pedagogisk Utveckling vid Högskolan i Borås, PUHB : [2]

Collection home page

 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Rapportserien Pedagogisk Utveckling vid Högskolan i Borås, PUHB, ges ut av den högskolepedagogiska funktionen CLU vid Bibliotek & läranderesurser, BLR, Högskolan i Borås.

Syftet med serien är dels att redovisa pågående och avslutade högskolepedagogiska utvecklingsarbeten vid Högskolan i Borås, dels att publicera inlägg i form av artiklar, essäer eller andra typer av bidrag som främjar högskolepedagogisk utveckling för enskilda lärare och för organisationen.

Redaktörer för serien är Svante Kristensson, chef för BLR, med biträdande redaktörer Susanne Jämsvi och Anngerd Lönn Svensson, pedagogiska utvecklare.

Redaktionskommitténs uppgift är att ansvara för bedömning av bidrag till serien och därigenom medverka till en hög kvalitet på publicerade alster. I särskilda fall kan interna och externa experter anlitas för bedömningar.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation