University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen Handels- och IT-högskolan / School of Business and IT >
Företagsekonomi / Business Administration >
Kandidatuppsatser / Bachelor theses (Business Administration) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/13485

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2012KF06.pdf623.8 kBAdobe PDFView/Open
Title: Balanserat styrkort i IF Elfsborg - Hur fungerar det i praktiken?
Other Titles: Balanced scorecard in IF Elfsborg - How does it work in practice?
Authors: Viklund, Andreas
Wetterberg, Robin
Department: Högskolan i Borås/Institution Handels- och IT- högskolan (HIT)
Issue Date: 25-Feb-2014
Series/Report no.: Kandidatuppsats
VT2012:KF06
Publisher: University of Borås/School of Business and IT
Media type: text
Keywords: Balanserat styrkort
organisationskoncept
idrottsföreningar
elitidrott
svensk fotboll
IF Elfsborg
Balanced scorecard
organizational concepts
sports associations
elite sports
Swedish football
IF Elfsborg
Abstract: De flesta svenska elitidrottsföreningar är ideella till sin karaktär. Den senaste tidens utveckling visar dock att idrotten blir alltmer kommersiell och professionell, vilket gör att idrottsföreningarnas organisation mer och mer liknar traditionella företag. Ett tydligt tecken på detta är att den allsvenska fotbollsföreningen IF Elfsborg uppger i sin senaste verksamhetsberättelse att de sedan några år tillbaka följer sin verksamhet med balanserat styrkort, ett koncept som vanligtvis förknippas med den traditionella företagsvärlden. Syftet med uppsatsen är att ta reda på varför IF Elfsborg valt att använda sig utav ett koncept som i grunden är utformat för företag samt hur de har tolkat konceptet och hur man använder det i praktiken jämfört med vad som beskrivs i litteraturen. För att få svar på våra frågor har vi valt att genomföra en kvalitativ undersökning genom att intervjua tre personer inom Elfsborg: klubbchefen, ekonomichefen samt en före detta styrelsemedlem som varit med och fört in, och arbetet med, det balanserade styrkortet i verksamheten. Resultatet visar att man inom Elfsborg egentligen inte styr sin verksamhet med balanserat styrkort, utan att man snarare skapat en egen modell som man med tiden valt att kalla för balanserat styrkort då det liknar Elfsborgs modell. Att de två modellerna liknar varandra är tydligt vilket vi visar genom att koppla praktiken till teorin. Elfsborg följer till stor del de fyra grundläggande parametrarna som förespråkas i litteraturen om balanserat styrkort. Vi konstaterar även att anledningen till varför man valt att koppla in balanserat styrkort i verksamheten är att det fanns problem i organisationen som man önskade lösa.
URI: http://hdl.handle.net/2320/13485
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Bachelor theses (Business Administration)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation