University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen för Vårdvetenskap / School of Health Science >
Magisteruppsatser (VHB) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/13569

Files in This Item:

File Description SizeFormat
M2013_67.pdf210.6 kBAdobe PDFView/Open
Title: På planen spela boll - i livet spela huvudroll: Skolsköterskans erfarenhet av barns fysiska aktivitet och psykiska hälsa
Authors: Hansson, Lisbeth
Åsgärde, Sofia
Department: Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap (VHB)
Issue Date: 24-Mar-2014
Series/Report no.: Magisteruppsats
M2013:67
Programme: Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska
Publisher: University of Borås/School of Health Science
Media type: text
Keywords: fysisk aktivitet
psykisk hälsa
barn
skolsköterska
Abstract: Den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar har ökat under de senaste fem decennierna. Samtidigt är den psykiska hälsan central för individens möjlighet att fungera i samhället. Tidigare forskning visar att det finns ett samband mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa framför allt hos vuxna men även hos barn. Syftet med studien är att beskriva skolsköterskans erfarenheter av barns fysiska aktivitet och psykiska hälsa. För att svara på syftet valdes en kvalitativ metod med induktiv ansats. Författarna genomförde halvstrukturerade intervjuer med åtta skolsköterskor lokaliserade i två olika kommuner. Resultatet presenteras under fyra huvudkategorier, värdera sin egen betydelse, variationer av fysisk aktivitet, spela huvudroll och känna gemenskap bidrar till psykisk hälsa samt möjligheter och begränsningar till fysisk aktivitet och psykisk hälsa. I resultatet framkommer att skolsköterskan har en betydelsefull roll genom att se, uppmuntra och utgöra en trygg punkt i tillvaron för barnen. Samverkan med andra yrkesgrupper är nödvändig för att kunna arbeta hälsofrämjande med barnen i fokus. Utvecklingen i samhället leder till ett ökat stillasittande. Deltagarna ser ändå att barnen är fysiskt aktiva i relativt stor utsträckning men även att den psykiska ohälsan samtidigt ökar. Barn som besöker skolsköterskan ofta av olika anledningar och många gånger med fysiska symtom, kan ha en psykisk ohälsa som bör synliggöras. Det framkommer även att flera olika faktorer påverkar barnens fysiska aktivitet och psykiska hälsa. Datorer och mobiltelefoner intar en allt större plats i barnens liv vilket leder till minskad fysisk aktivitet. Föräldrars tidsbrist, relationer, hälsa och engagemang eller avsaknad av detta påverkar både barnens psykiska hälsa och förmåga att kunna eller vilja ta sig an en aktivitet. Även andra aktiviteter som till exempel musik och drama, ger en ökad psykisk hälsa hos barnen. Vidare ges förslag på kliniska implikationer i form av hälsoinformation vid föräldramöten och samarbete mellan skola och föreningar för att främja barns aktivitet.
URI: http://hdl.handle.net/2320/13569
Appears in Collections:Magisteruppsatser (VHB)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation