University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen Handels- och IT-högskolan / School of Business and IT >
Informatik / Informatics >
Kandidatuppsatser / Bachelor theses (Informatics) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/13804

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2014KANI04.pdf2.67 MBAdobe PDFView/Open
Title: Användaracceptans vid IT-förändringsarbete – utvärdering av användardeltagande
Other Titles: User acceptance in IT change management – an evaluation of user participation
Authors: Mortensen, Daniel
Kvist, Christoffer
Department: Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT)
Issue Date: 4-Jul-2014
Series/Report no.: Kandidatuppsats
2014KANI04
Programme: Dataekonomutbildningen
Publisher: University of Borås/School of Business and IT
Media type: text
Keywords: Förändringsarbete
användaracceptans
användardeltagande
användarmotstånd
TAM
IT-Projekt
systemutveckling
informatik
Abstract: Idag misslyckas en stor andel förändringsprojekt inom IT vilket är oroväckande med tanke på hur centralt IT är för verksamheter. En återkommande anledning till att så många projekt misslyckas anses vara svårigheten i att hantera människors tankar och attityder när de genomgår en förändring. Speciellt förändringar av system, som har en så påtaglig inverkan på de anställdas arbete. För att hantera dessa svårigheter förespråkar teoretiker att en användardeltagande strategi bör implementeras vid förändringsarbeten inom IT. Syftet med studien är därför att utreda hur organisationer använder sig utav användardeltagande och om det faktiskt har någon effekt på användarnas acceptans för systemförändringar. Detta då IT projekt fortsätter att misslyckas. Studien har grundats på tidigare forskning inom användardeltagande och användaracceptans för att sedan genomföra en undersökning på hur det går till i verkligheten. För att skapa djupare förståelse för hur användardeltagande kan ta form har intervjuer genomförts hos verksamheter som nyligen genomgått en systemförändring. Vidare har enkäter skickats ut till de anställda hos de studerade verksamheterna för att på ett tillförlitligt sätt avgöra acceptansen för systemen. Studien visar att användardeltagande utformas utefter vilken organisationsstruktur samt vilka maktförhållanden som råder i organisationer. Användardeltagande påverkar olika systemanvändare annorlunda då dessa har olika behov som behöver tillgodoses. Vissa användare är i behov av att användaranpassa system för att uppnå användaracceptans, samtidigt som andra är i behov av att ledas genom själva förändringen. Detta gör användardeltagande till ett bra val i syfte att öka användares acceptans för informationssystem, ifall det anpassas till användarnas behov samt rådande organisationsstruktur.
URI: http://hdl.handle.net/2320/13804
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Bachelor theses (Informatics)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation