University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen Handels- och IT-högskolan / School of Business and IT >
Informatik / Informatics >
Kandidatuppsatser / Bachelor theses (Informatics) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/13805

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2014KANI06.pdf1.04 MBAdobe PDFView/Open
Title: Zachmans ramverk för ökade vinster i verksamheter
Other Titles: The Zachman framework for increased profit in enterprises
Authors: Kempa, Ewelina Paula
Department: Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT)
Issue Date: 4-Jul-2014
Series/Report no.: Kandidatuppsats
2014KANI06
Programme: Kandidatutbildning i informatik
Publisher: University of Borås/School of Business and IT
Media type: text
Keywords: Enterprise Architecture
Zachman
ramverk
företag
IT
vinst
Abstract: I samband med dagens lågkonjunktur, ökade globalisering samt en ökande konkurrensmarknad tillkommer en ökad komplexitet av verksamheter. Det är även viktigt för dagens verksamheter att öka sina resurser och minska sina kostnader samtidigt som de skall öka sina vinster. För att motverka komplexiteten och maximera vinsten behövs nya, fler och innovativa IT-lösningar. Användning av ett arkitektuellt ramverk som Zachmans kan vara till fördel i en verksamhet, dock är det en investering som i sig kan vara kostsam och tidskrävande, det är därmed viktigt för verksamhetens ledning och medarbetare att försöka tänka långsiktigt istället för kortsiktigt och se till hur en användning av ramverket kan vara till nytta för verksamheten. Efter en teoriinsamling och intervjuer med experter på området, går det att konstatera att trots vissa kritiska ställningstaganden mot ramverket Zachman, har en användning av ramverket ändå full kapacitet att påverka ekonomin i en verksamhet. Ramverket är stort och det finns mycket att hämta, det har som syfte att bringa ordning och reda i en verksamhet och skapa gemensamma synsätt och värderingar. Förbättrad ordning och struktur är faktorer som genererar i ökad effektivisering i form av minskade risker och minskade kostnader.
URI: http://hdl.handle.net/2320/13805
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Bachelor theses (Informatics)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation