University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen för Vårdvetenskap / School of Health Science >
Kandidatuppsatser / Bachelor theses (VHB) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/13935

Files in This Item:

File Description SizeFormat
K2014_63.pdf470.41 kBAdobe PDFView/Open
Title: Ett liv med stomi: En litteraturstudie
Authors: Fatah, Roshna
Khezri, Samireh
Department: Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap (VHB)
Issue Date: 31-Jul-2014
Series/Report no.: Kandidatuppsats
K2014:63
Programme: Sjuksköterskeutbildning
Publisher: University of Borås/School of Health Sciences
Media type: text
Keywords: stoma
psychosocial factors
body image
sexuality
Abstract: Att få en stomi kan innebära förändringar i kroppsuppfattningen och kan påverka människans livsstil och livskvalitét på olika sätt. Orsaken till att en person får stomi är bl.a. inflammatoriska tarmsjukdomar såsom Crohns sjukdom, ulcerös kolit och kolorektal cancer. Syftet med denna studie var att beskriva upplevelsen av att leva med stomi. En litteraturstudie där 9 kvalitativa och 4 kvantitativa vetenskapliga artiklar har analyserats. Resultatet är baserad på fyra olika kategorier såsom: upplevelsen av en förändrad kroppsbild, sexualitet och intimitet, faktorer som påverkar sociala-och arbetslivet samt avsaknad av kontroll. I resultatet framkom det att många upplever livet med stomi som skrämmande och det för med sig osäkerhet i vardagslivet. Rädslan för läckage, lukt och gas var starkt kopplad till stomin och det ledde till begränsningar i det sociala livet och känslan av att vara annorlunda var inte heller ovanligt. Även den sexuella aktiviteten blev förändrad genom minskad sexlust och upplevelsen av oattraktivitet var vanligt. Det är viktigt att som sjuksköterska minska lidande hos patienten genom respekt och god omvårdnad samt information före- och efter stomioperationen.
URI: http://hdl.handle.net/2320/13935
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Bachelor theses (VHB)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation