University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen för Pedagogik / School of Education and Behavioural Sciences >
Kandidatuppsatser / Bachelor theses (PED) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/13964

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Andersson_Hermansson140804.pdf617.55 kBAdobe PDFView/Open
Title: Toddlarna - tillvägagångssätt in i lek på förskolan
Other Titles: Toddler - ways of joining play in preschool
Authors: Andersson, Towe
Hermansson, Emelie
Department: Högskolan i Borås/Institutionen för pedagogik (PED)
Issue Date: 6-Aug-2014
Series/Report no.: Kandidatuppsats
Programme: Lärarutbildningen
Publisher: University of Borås/School of Education and Behavioural Sciences
Keywords: toddlare
tillvägagångssätt
lek
förskola
samspel
Abstract: Bakgrund Detta examensarbete undersöker några toddlares tillvägagångssätt in i lek. Litteraturen beskriver hur leken skapar möjligheter för barnen att lära sig förstå sin omvärld. Leken är en arena för att bygga relationer hos barnen. Genom leken utvecklar barnen samspel, respekt och empati, den utvecklar även barnens sinnen och fantasi. Tillträdet till leken varierar beroende på vilket tillvägagångssätt toddlare använder sig av. Barnens tillvägagångssätt formar samspelet mellan barn är av stor betydelse för att utveckla leken. Syfte Syftet var att undersöka några toddlares tillvägagångssätt in i en pågående lek. Metod I undersökningen har vi använt oss av kvalitativ metod där vi observerat 15 barn i åldern ett till tre år. Med papper och penna har vi fört anteckningar på de barn som gått under begreppet toddlare. Löpande protokoll har förts och sammanställts med varandra för att få ett resultat. Vi har utfört observationerna på två förskolor i Västra Götaland. Resultat Vi har sett många olika tillvägagångssätt in i en pågående lek bland de toddlare vi observerat. Vi har valt att döpa de olika tillvägagångssätten efter hur de agerade för att ta sig in i leken. Tillvägagångssätten vi kommer beskriva i denna undersökning är delaktighet/inkludering i lek, kroppskontroll i lek, att hjälpa till i lek och makt i lek. I resultatet kunde vi se hur barns olika tillvägagångssätt var betydande för hur leken fortlöpte.
URI: http://hdl.handle.net/2320/13964
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Bachelor theses (PED)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation