University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen för Pedagogik / School of Education and Behavioural Sciences >
Kandidatuppsatser / Bachelor theses (PED) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/13965

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Bolin_Warberg140626.pdf823.07 kBAdobe PDFView/Open
Title: Teknik överallt och ingenstans - hur förskollärare resonerar kring att arbeta med teknik i förskolan
Other Titles: Technical thoughts everywhere and nowhere - how preschoolteachers reason about working with technical skills in preschool
Authors: Bolin, Lena
Warberg, Camilla
Department: Högskolan i Borås/Institutionen för pedagogik (PED)
Issue Date: 6-Aug-2014
Series/Report no.: Kandidatuppsats
Programme: Lärarutbildningen
Publisher: University of Borås/School of Education and Behavioural Sciences
Keywords: teknik i förskolan
förskollärares uppdrag, pedagogens förhållningssätt
Abstract: Bakgrund Teknik i förskolan är en del av pedagogernas uppdrag utifrån läroplanen. Både internationell forskning och litteratur i ämnet visar att pedagogens kunskap återspeglas i verksamheten. Den visar samtidigt att pedagogernas kunskap och förståelse för teknik är begränsad vilket resulterar i en osäkerhet i att arbeta med teknik i verksamheten. Forskning och litteratur visar också att pedagogernas syn på lärande är en avgörande faktor för hur barn får möta teknik och att pedagogerna har en viktig roll som medforskare i kunskapsskapandet. Syfte Syftet är att undersöka hur förskollärare resonerar kring att arbeta med teknik i förskolan och att få en inblick i hur arbetet med teknik kan yttra sig i förskolan. Metod I vår undersökning valde vi att göra en kvalitativ studie med semistrukturerad intervju som redskap. Vi intervjuade 12 förskollärare, från tio förskolor i två kommuner i västra Sverige. Resultat Trots att förskollärarna gav många exempel på hur de arbetar med teknik i förskolan så ansåg de flesta förskollärare att de inte arbetar med teknik i den omfattning som de borde. Det framgår att det är det medvetna arbetet med teknik, benämnandet och synliggörandet av teknik för barnen, som de saknar i sin verksamhet. Flertalet av förskollärarna tror att teknik som ett prioriterat mål i kommunen, skulle innebära kompetensutveckling som i sin tur skulle medföra att teknik skulle få mer utrymme och synliggöras i verksamheten.
URI: http://hdl.handle.net/2320/13965
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Bachelor theses (PED)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation