University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen Ingenjörshögskolan / School of Engineering >
Kandidatuppsatser / Bachelor theses (IH) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/14113

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Mujanovic Svedgren.pdf1.69 MBAdobe PDFView/Open
Title: Effektivisering av processer inom lageroptimering Göteborgs Kex AB
Authors: Mujanovic, Malik
Svedgren, Sebastian
Department: Högskolan i Borås/Ingenjörshögskolan (IH)
Issue Date: 15-Sep-2014
Series/Report no.: Kandidatuppsats
Programme: Industriell ekonomi med inriktning logistik
Publisher: University of Borås/School of Engineering
Media type: text
Keywords: LEAN
Sex Sigma
Kaizen
Slöserier
Abstract: Med ett klart system för hur en produktion skall fungera, i form av standardiserade processer, går det att minska de slöserierna som uppkommer i form av material och onödiga rörelser. Göteborgs kex är ett företag som är intresserade av att kunna minska sina slöserier och arbeta med förbättringsarbete för att kunna bli mer effektivare i sin produktion. Göteborgs kex är Skandinaviens ledande tillverkare av kex och ingår i norska Orkla-koncernen, som den största distributören av märkesvaror till dagligvaruhandel i Norden. Det problem som de har är ett område som heter Blå hallen. Mycket material byggs upp i form av lager inne i blå hallen och detta blir en fara för de som arbetar där då deras hälsa, arbetsmiljö och säkerhet påverkas. Avsikten med detta examensarbete är att utforska detta område och komma med förslag på hur de kan förbättra och effektivisera sina processer där. Målet är att minska lagerhanteringen och förbättra arbetsmiljön för de som arbetar där. Processförbättringar görs genom att kartlägga den nuvarande processen och därefter eliminera onödiga aktiviteter. Dock är processförbättringar mycket krävande av ledningen och deras engagemang i produktionen. Processhantering görs i form av implementering av olika roller och ansvar med betoning på Sex sigma och Kaizen. Detta lägger grunden för en kontinuerligt förbättrande process där onödiga slöserier och kostnader reduceras. En processkartläggning kommer att göras för att få en överblick på de nuvarande processerna för att sedan komma med förslag till förbättringar som ska minimera de problem som uppstår och eliminera onödiga aktiviteter. Genom kvalitativa och kvantitativa undersökningsmetoder, där observationer och intervjuer med olika områdesansvariga personer och kurslitteratur så har olika förslag som läggs fram i arbetet bearbetats. Förslagen grundar sig på fakta man samlat in och den processkartläggning som gjordes. Processkartläggningen gav en överskådlig blick på kommunikationsprocessen där det som skulle förmedlas från ledningen till produktionen var vagt. Vidare studier av processkartläggningen upptäcktes onödiga aktiviteter. Dessa aktiviteter var tidskrävande och även möjligtvis kostnadsbärare och genom att eliminera dessa så kan man vinna mycket tid men även göra monetära besparingar bland processerna. Dessutom fanns det problem i processhanteringen då det inte fanns implementerade roller i processerna. Genom en belysning på behovet av Sex sigma och Kaizen så rekommenderades Göteborgs Kex att verkställa rollbeskrivningar för involverade personer i processerna. Göteborgs Kex kan på detta sätt säkerställa processernas stabilitet och effektivitet där grunden läggs på ständiga förbättringar i form av Sex Sigma och Kaizen. Eftersom Göteborgs Kex inte har någon Sex Sigma filosofi implementerad så finns det inga personer med roller eller ansvar för processhanteringen som kunde fatta beslut utan detta utsågs som ledningens uppgift. Genom att göra beräkningar på processen och belysa de onödiga aktiviteter som finns genom att säkra processerna med vetenskapligt beprövade metoder, så är processtyrning något som Göteborgs Kex kan tillämpa i hela företaget.
URI: http://hdl.handle.net/2320/14113
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Bachelor theses (IH)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation