University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen Handels- och IT-högskolan / School of Business and IT >
Företagsekonomi / Business Administration >
Kandidatuppsatser / Bachelor theses (Business Administration) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/14188

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2010KF27.pdf1.43 MBAdobe PDFView/Open
Title: ”Advertising Nouveau” – en studie om okonventionell marknadsföring.
Other Titles: “Advertising Nouveau” – a study of unconventional marketing
Authors: Gustafsson, Maria
Grönvall, Johanna
Department: Högskolan i Borås/Institution Handels- och IT- högskolan (HIT)
Issue Date: 22-Sep-2014
Series/Report no.: Kandidatuppsats
VT2010KF27
Publisher: University of Borås/School of Business and IT
Media type: text
Keywords: okonventionell
gerilla-
viral-
stealth marknadsföring
word-of-mouth
attityd
beteende
unconventional
guerrilla-
viral-
stealth marketing word of mouth
attitude
behavior
Abstract: Företag inom modebranschen står i dag inför en ökande konkurrenssituation. På grund av globaliseringen och interaktionen mellan kunder över internet, är konsumenterna idag mer medvetna än tidigare. Den största faktorn bakom den nya medvetenheten är den generation av unga människor som växt upp i en digitaliserad värld, benämnd som Generation Y. Företag får kämpa för att få konsumenternas uppmärksamhet och situationen beskrivs som ett marknadsföringskrig. Många marknadsförare misslyckas med att nå fram till konsumenterna med traditionella marknadsföringsverktyg som; reklam, PR, direktmarknadsföring och personlig försäljning. För att få uppmärksamhet av kunderna, undkomma det pågående mediebruset och differentiera sig på marknaden, tvingas företag att bli mer kreativa och aggressiva i sin marknadsföring. Vissa av de här kreativa aktiviteterna är kända som okonventionell marknadsföring. Ämnet är brett, men några av de viktigaste aspekterna är gerilla, viral och stealth marknadsföring. Gerilla marknadsföring är allmänt känt som okonventionella sätt att få företagens ord ut på gatorna. I gerilla marknadsföring ses allt som en reklambakgrund. Viral marknadsföring är känt som onlineversionen av word-of-mouth marknadsföring. Sociala medier som Facebook och bloggar, gör att informationsutbytet mellan användare går snabbt. Stealth marknadsföring är ett sätt att marknadsföra där avsändaren är okänd för kunderna. Vi ställer oss frågande till om det verkligen är så enkelt för ett företag att, med hjälp av okonventionell marknadsföring, skapa uppmärksamhet hos konsumenter. Det har lett oss in på vår frågeställning, som är att undersöka vad okonventionell marknadsföring har för påverkan, samt vilka attityder och beteenden metoden kan generera hos Generation Y. Vi har även valt att studera hur svenska moderelaterade företag på bästa vis kan använda sig av okonventionella marknadsföringsmetoder. Vi kom fram till följande resultat: Konsumenter uppfattar den här typen av marknadsföring som mer påtaglig och interagerande, jämförelsevis med traditionella medier. Faktorer som påverkar effekten av metoderna är konsumentens tidigare upplevelser och referenser. Då konsumenten från början hade en positiv eller en negativ attityd gentemot företaget, förstärktes attityden efter en okonventionell kampanj. Det var särskilt tydligt när det handlade om stealth marknadsföring. Viral marknadsföring kan vara mer lämplig för Generation Y, jämförelsevis med andra generationer, eftersom de generellt sett har mer internetvana. Okonventionell marknadsföring skapar starkare attityder och ger upphov till mer word-of-mouth, jämfört med traditionell marknadsföring. Det finns dock en risk att okonventionell marknadsföring inte leder till ett positivt köpbeteende hos konsumenten. Därför bör okonventionella kampanjer kompletteras med en mer säljdriven marknadskanal. Det innefattar dock inte modebloggar, eftersom att den kanalen räknas som mer säljfokuserad. Undersökningen visar att modereklamen ofta betraktas som traditionell och ointressant. Företagen kan då använda de här typerna av marknadsföringsmetoder för att differentiera sig från sina konkurrenter. Två faktorer är av stor betydelse i genomförandet av dessa strategier; kunskap om sin målgrupp och att ha en samstämmande image och kommunikation. Då ett företags kommunikation inte överensstämmer med hur konsumenten förväntar sig, kan det skada företaget. Vi kom även till slutsatsen att just gerilla är särskilt lämpligt för att sprida kunskap om nya eller små företag. Det är även lättare för små och trendiga företag att implementera de här metoderna, då det ofta förväntas av deras målgrupp att deras marknadskommunikation skall vara innovativ.
URI: http://hdl.handle.net/2320/14188
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Bachelor theses (Business Administration)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation