University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen Handels- och IT-högskolan / School of Business and IT >
Företagsekonomi / Business Administration >
Magisteruppsatser (Business Administration) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/14193

Files in This Item:

File Description SizeFormat
VT2014MF03.pdf846.12 kBAdobe PDFView/Open
Title: Riskfri e-handel i Sverige?
Other Titles: Risk-free online shopping in Sweden?
Authors: Jireskog, Sofia
Sabo, Valerija
Department: Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT)
Issue Date: 23-Sep-2014
Series/Report no.: Magisteruppsats
VT2014MF03
Publisher: University of Borås/School of Business and IT
Media type: text
Keywords: E-handel
sociala medier
konsumentbeteende
layout
risk
betalningsmetoder
Online shopping
social media
consumer behavior
layout
risk
payment options
Abstract: Internet är en del av vardagslivet och har fått ett stort inflytande på hur människor idag lever sina liv. E-handeln är en del av helheten som bidragit till förändringar i konsumenternas beteende; hur de handlar och söker information. Företagen utformar sin strategi utefter detta för att kunna hantera olika moment i köpprocessen. Resultatet av ovan nämnda förändringar är tillkomsten av nya tjänster samt förändringar i användningen av sociala medier och andra marknadsföringskanaler, både från kunders- och företags perspektiv. Sociala medier används idag i stor utsträckning och företag försöker marknadsföra sig genom dessa kanaler för att nå sina befintliga och potentiella kunder. Den typen av marknadsföring uppskattas inte alltid av alla kunder och ställer då krav på företagen att de använder sig av de sociala medierna på ett gynnande vis för alla parter. Annars finns risken att det kan leda till motsatta effekter än det önskade resultatet. Tidigare forskning från olika länder och tidsperioder finns kring ämnet. Det saknas relevanta resultat kopplade till den svenska marknaden och dess kunder därför motiverade det oss att söka skillnader från tidigare forskning jämfört med den svenska marknaden. De svenska e-handlarna har visat sig vara framgångsrika i sin riskhantering jämfört med andra länder, och arbetar ständigt med förbättringar. Dock finns alltid vissa hinder kvar som bör övervinnas för att kunderna ska motiveras att handla online i större utsträckning och för att e-handeln ska stärka sin position i konkurrensen mot de fysiska butikerna. I uppsatsen har en kvalitativ metod används motiverad med att en förståelse om hur risker vid online handel upplevs och hanteras vill uppnås. Resultatet visade att kundrespondenterna inte upplever handel online som riskabel samt att företagen samtidigt gör bra kartläggningar av eventuella hinder vid köp online för att öka kundernas förtroende för dem.
URI: http://hdl.handle.net/2320/14193
Appears in Collections:Magisteruppsatser (Business Administration)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation