University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen för Pedagogik / School of Education and Behavioural Sciences >
Kandidatuppsatser / Bachelor theses (PED) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/14236

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Falcon141012.pdf626.79 kBAdobe PDFView/Open
Title: Små barns kommunikation i den fria leken på förskolan
Other Titles: Pre school Children´s Communikation
Authors: Falcon, Julieta
Department: Högskolan i Borås/Institutionen för pedagogik (PED)
Issue Date: 16-Oct-2014
Series/Report no.: Kandidatuppsats
Programme: Lärarutbildningen
Publisher: University of Borås/School of Education and Behavioural Sciences
Keywords: kommunikation
småbarn
samspel
lek
lärande
omgivning
Abstract: Bakgrund I den fria leken kommunicerar små barn med varandra genom olika kommunikationssätt. De förmedlar budskap och avsikter och det förutsätter att barn har en förståelse för andra barns sätt att kommunicera. Bland annat kommunicerar små barn med hjälp av verbal och icke verbal kommunikation. När yngre barn kommunicerar gör de det med hela sin kropp och uttrycker sina känslor och tankar med hjälp av kroppsspråk såsom beröring och imitation. Små barn använder även ord för att uttrycka det inre talet. Syfte Studiens syfte är att undersöka små barns kommunikation i den fria leken på förskolan. Metod I studien används observationer i form av löpande protokoll. Observationerna genomfördes under den fria leken på förskolan. Resultat I resultatet av denna undersökning visar att små barn använder språket genom olika uttrycksätt i den fria leken, såsom beröring och imitation. Beröring uppstår när små barn har en fysisk kontakt och använder kroppen till hjälp för att kommunicera med barn och vuxna. Imitationen visar sig i att små barn härmar varandras rörelser för att kommunicera med sin omgivning. Genom leken erövrar små barn förståelse för sina kamraters intentioner och avsikter vid olika situationer där känslor och upplevelser uttrycks i ord i den fria leken.
URI: http://hdl.handle.net/2320/14236
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Bachelor theses (PED)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation