University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen Textilhögskolan / Swedish School of Textiles >
Examensarbeten, högskoleexamen (THS) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/14250

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2014.9.02.pdf455.08 kBAdobe PDFView/Open
Title: Du är vad du köper - En studie av unga kvinnors konsumtion av mode
Authors: JAKOBSSON, EMELIE
HANSSON, JENNIE
Department: Högskolan i Borås/Textilhögskolan (THS)
Issue Date: 22-Oct-2014
Series/Report no.: Högskoleuppsats
2014.9.02
Programme: Butikschef, textil och mode
Publisher: University of Borås/Swedish School of Textiles
Media type: text
Keywords: Konsumentbeteende
konsumtion
Abstract: Konsumtion av mode har gått från att tillfredsställa våra grundläggande behov till att vara ett sätt att uttrycka identitet, status och grupptillhörighet. Behoven möts genom mode, det går dock att ifrågasätta huruvida behoven är möjliga att tillfredsställa. Vår empiriska studie visar att unga kvinnors konsumtion av mode främst handlar om att uttrycka identitet, att belöna sig själv och att känna ett stärkt självförtroende. Mode är ett sätt att uttrycka sin personlighet. I uppsatsen diskuteras huruvida unga kvinnors konsumtion av mode går hand i hand med fast fashion konceptet. Vår empiriska undersökning visar att konsumtionen styrs av emotionella behov, däribland främst tillfredsställelse och självbelöning. Det visar att känslor är en viktig del som präglar konsumtionen och det kan konstateras att tillfredsställelsen som unga kvinnor eftersträvar inte är långvarig, vilket kan relateras till antagandet att unga kvinnors behov av mode påverkas av fast fashion konceptet som främjar en jakt på emotionell tillfredsställelse. Det går även att konstatera att psykologiska behov inte går att tillfredsställa på längre sikt, vilket är vad som kanske har gjort fast fashion konceptet så framgångsrikt då det väcker ett ha-begär och främjar psykologiska behov.
URI: http://hdl.handle.net/2320/14250
Appears in Collections:Examensarbeten, högskoleexamen (THS)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation