University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen Textilhögskolan / Swedish School of Textiles >
Examensarbeten, högskoleexamen (THS) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/14252

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2014.10.13.pdf1.02 MBAdobe PDFView/Open
Title: En studie för underlag till framtida produktutveckling av regnjackor
Authors: LE, LINA
Department: Högskolan i Borås/Textilhögskolan (THS)
Issue Date: 23-Oct-2014
Series/Report no.: Högskoleuppsats
2014.10.13
Programme: Textil produktutveckling och entreprenörskap
Publisher: University of Borås/Swedish School of Textiles
Media type: text
Keywords: produktutveckling
regnjackor
ytterjackor
mode
komfort
komfortupplevelser
konsumenter
användare
behov
plagg
kläder
Abstract: Uppsatsen består av en studie om de faktorer som påverkar olika aspekter av komfort i regn-jackor och ytterjackor samt en undersökning över behov av regnjackor för stadsmänniskor som vill klä sig city-snyggt, men ändå ankomma torr och presentabel till sin arbetsplats. Syftet med uppsatsen har varit att ta reda på om ett samband fanns mellan de komfortupplevelser som uppstår hos användare av regnjackor och användare av ytterjackor. Genom teoristudier utvärderades betydelsen av komfort som därefter ledde till en enkätundersökning samt analys av de komfortupplevelser som uppstod hos användarna av regnjackor och användarna av ytterjackor. De allmänna teoristudier i ämnet komfort gav djupare förståelse över vilka huvudsakliga faktorer som påverkar komfortupplevelserna i regn- och ytterjackor. Referenser som användes för teoristudierna var tidigare gjorda kandidatuppsatser, tidskriftsartiklar, vetenskapliga artiklar och föreläsningar. Enkäten som utformades gav svar på de olika aspekterna av komfort. Intresse och behov av en regnjacka för stadsmänniskans olika tillfällen kunde tolkas genom svaren från enkäten. Enkäten skickades ut och 88 personer svarade på de 16 frågor den bestod av. Svar från personer med olika åldrar, kön och sysselsättning kunde fås med hjälp av enkäten. Diagram och analys gjordes för att ta reda på behoven hos de som ägde en regnjacka och behoven hos de som inte hade en. Undersökningen visade inte bara att många svettades i sin regnjacka utan även att man upplevde det som en störig faktor. Prassel var en subjektiv upplevelse hos materialet och en faktor som direkt störde konsumentens psykiska komfort. Genom att kombinera teoristudier och enkätundersökning kunde man konstatera att det fanns ett samband mellan användare av regnjackor och användare av ytterjackor. Gemensamt var hur användarnas psykiska komfort kunde bli påverkad av materialkaraktär, passform och designkonstruktion. Dessa konsumenter bär regnjackan endast för att få det skydd man behöver, men bär den utan ett självtroende. Den totala komfortupplevelsen påverkas drastiskt redan när psykisk komfort blir sänkt. Resultatet av studierna och undersökningen antydde på att det finns ett behov av en regnjacka med hög modegrad. Arbetet som bestod av studier om komfort och enkätundersökning resulterade i ett underlag som kan användas i framtida produktutveckling av regnjackor.
URI: http://hdl.handle.net/2320/14252
Appears in Collections:Examensarbeten, högskoleexamen (THS)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation