University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen Handels- och IT-högskolan / School of Business and IT >
Informatik / Informatics >
Kandidatuppsatser / Bachelor theses (Informatics) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/14256

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2014KANI10.pdf1.38 MBAdobe PDFView/Open
Title: Molnbaserade affärssystem – Orosmoln eller möjlighet för små och medelstora företag?
Other Titles: Cloud ERP – A storm cloud or opportunity for SME’s?
Authors: Jonsson, Jacqueline
Koski, Daniel
Department: Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT)
Issue Date: 23-Oct-2014
Series/Report no.: Kandidatuppsats
2014KANI10
Programme: Dataekonomutbildningen
Publisher: University of Borås/School of Business and IT
Media type: text
Keywords: Molntjänster
molnbaserade affärssystem
affärssystem
SME
hindrande faktorer
Abstract: I dagsläget använder en stor del av de små och medelstora företagen affärssystem. Affärssystemet kan sägas vara hjärtat i ett företag och det bidrar till att genomföra de affärsstrategier som finns. Under de senast 10-15 åren har det vuxit fram så kallade molntjänster vilket tillåter företagen att använda hela eller delar av affärssystemen över Internet istället för att hantera dess hård- och mjukvara lokalt. Detta kan vara till fördel för mindre företag då det leder till flexibilitet, skalbarhet och kostnadsreduceringar. Många ställer sig positivt till denna utveckling men statistiken visar att det är ett lågt användande av molntjänster för detta ändamål. Med utgångspunkt från detta är syftet med denna studie att studera vilka faktorer som verkar hindrande för en investering av molnbaserade affärssystem. För studien har befintlig litteratur studerats samt intervjuer och en enkätundersökning genomförts. Litteraturstudien och granskning av den tidigare forskningen ligger till grund för den teoretiska referensramen som i sin tur är grunden för de intervju- och enkätfrågor som tagits fram. Intervjuerna gjordes med fem olika användare av affärssystem som fick berätta hur de använder sig av sina respektive affärssystem och vilka faktorer som de tror är hindrande för investering i molnbaserade affärssystem. Enkätundersökningen riktades till användarna av traditionella och molnbaserade affärssystem där liknande frågor ställdes som i intervjuerna. Utifrån teoretiskt material och empiri utfördes en analys med tillhörande diskussion där det teoretiska materialet ställdes mot det insamlade materialet för att få en helhetsbild av hur företagen förhåller sig till området kring affärssystem och molnbaserade affärssystems för- och nackdelar. Detta leder fram till en slutsats som presenterar de hindrande faktorer som finns och vilka av dem som påverkar företagen mest.
URI: http://hdl.handle.net/2320/14256
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Bachelor theses (Informatics)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation