University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen för Vårdvetenskap / School of Health Science >
Kandidatuppsatser / Bachelor theses (VHB) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/14298

Files in This Item:

File Description SizeFormat
K2014_5.pdf171.05 kBAdobe PDFView/Open
Title: Beskrivning av olika metoder sjuksköterskan använder vid stöd och vägledning mot hälsosammare livsstil
Authors: Brorsson Lager, Kerstin
Stigebrandt, Jessica
Department: Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap (VHB)
Issue Date: 3-Nov-2014
Series/Report no.: Kandidatuppsats
K2014:5
Programme: Fristående kurs
Publisher: University of Borås/School of Health Sciences
Media type: text
Keywords: livsstil
motivation
hälsofrämjande
vägledning
stöd
Abstract: Enligt hälso- sjukvårdslagen(1982:763) skall det bedrivas sjukdomsförebyggande arbete inom Närhälsan. Som sjuksköterska respektive distriktsköterska i Närhälsans regi möter vi dagligen patienter som behöver stöd och vägledning mot en hälsosammare livsstil. Inaktivitet, rökning, risk bruk av alkohol samt ohälsosamma matvanor ökar risken för sjukdomar såsom, diabetes, hjärt-kärlsjukdomar samt KOL och astma. Det är aldrig för sent att börja en förändring, all förändring mot ett aktivare liv och sundare matvanor är av värde. Att förändra livsstil kan vara svårt och ta tid, patienterna har olika behov av stöd och vägledning. Syftet med detta arbete var att beskriva olika metoder som sjuksköterskan kan använda för att stödja och vägleda patienter vid livsstilsförändringar. En litteraturstudie genomfördes där både kvantitativa och kvalitativa artiklar granskades. Artiklarna analyserades enligt ”Fribergs modell (2012”). Resultatet presenteras i fyra teman. MI (motiverande samtal), Teknisk support, Grupputbildning samt Individuell rådgivning. I resultatet framkommer det att oavsett vilken metod man använder är det viktigt att jobba patientcentrerat, att man utgår från var patienten befinner sig socialt, ekonomiskt och psykologiskt. Patienten måste själv finna sin inre motivation. I diskussionsavsnittet diskuterar vi metoden motiverande samtal med fokus på bemötande, tid och utbildning.
URI: http://hdl.handle.net/2320/14298
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Bachelor theses (VHB)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation