University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen Textilhögskolan / Swedish School of Textiles >
Kandidatuppsatser / Bachelor theses (THS) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/14361

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2014.12.16.pdf2.99 MBAdobe PDFView/Open
Title: Produktutveckling av en sadelpadd
Authors: DALQVIST, SARA
Department: Högskolan i Borås/Textilhögskolan (THS)
Issue Date: 2-Dec-2014
Series/Report no.: Kandidatuppsats
2014.12.16
Programme: Textil produktutveckling och entreprenörskap
Publisher: University of Borås/Swedish School of Textiles
Media type: text
Keywords: Sadelpadd
ryggskador hos hästar
produktutveckling
Abstract: Den här rapporten redogör för utveckling, design och sömnadskonstruktion för en sadelpadd. Rapportens ämne valdes för att jag fann det intressant och har själv stort intresse för hästar och produktutveckling. Fokus på rapporten låg på att ta fram en fungerade prototyp som testades av hästägare för att se om en distansväv skulle klara av att vara det stötdämpande och tryckutjämnande materialet i en sadelpadd. Rapporten och utvecklingen av rapporten bygger på en enkätundersökning och några intervjuer med relevanta personer insatta i ämnena sadelpadd och ryggskador hos hästar. Utifrån den insamlade informationen från de intervjuade och de som svarade på enkäten samt tidgare skrivna källor gjordes en studie i hästars uppkomst av ryggbesvär. Även hur man kan använda en sadelpadd för att rehabilitera samt ge bättre passform till en sadel. Utifrån studien gjordes en kravspecifikation som sadelpadden skulle ha för att uppfylla funktionen som en sadelpadd. De högst listade kraven var att den skulle vara stötdämpande, tryckutjämnande och ha en luftkanal. Luftkanalen för att ge hästen spelrum för kunna ha ryggraden fri och rörlig. Efter kravspecfikationen gjordes skisser och prototyper. I analysen och diskussion tar jag upp problem eller lösningar jag stötte på under studien. I min analys kom jag fram till att prototyp 3 måste testats åtskilliga timmar för att se om distansväven verkligen klarar av de påfrestningar den utsätts för. Vilket fick bli ett framtida projekt, på grund av material-, tids- och kapitalbrist i skrivande stund. Engelsk titel: Product development of a saddle pad Engelska nyckelord: Saddle pad, horses’ back problems, product development Sammanfattning på engelska: This report describes the development, design and sewing construction for a saddle pad. The subject was chosen by me because I found it interesting and have a great interest in horses and product development. The focus of this report was to develop a well functional prototype, which was tested by horse owners to see if a spacer fabric would work as shock absorber and pressure distributor material in a saddle pad. The report and the development of the report are based on a survey and some interviews with relevant person’s stakes in the subjects sadelpadd and back injuries in horses. Based on information gathered from those interviewed and those who responded to the survey, and previously had written sources, a study in horses with back problems and how to use a saddle pad to rehabilitate and provide a better fit to a saddle. Based on this study, a requirement specification that saddle pad would have to fulfill the function as a saddle pad. The highest listed requirements were that it would be shock absorbing, pressure distributor and have an air duct. The air duct gives room for the horse to have their spine free and movable. After the requirements specification was made sketches and prototypes. In the analysis and discussion I will mention problems and solutions I encountered during the study. In my analysis, I concluded that the prototype 3 must be tested several hours to see if the spacer fabric is really cope with the pressures it is exposed to. What had to become a future project, due to material, time and lack of capital at the moment.
URI: http://hdl.handle.net/2320/14361
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Bachelor theses (THS)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation