University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen Textilhögskolan / Swedish School of Textiles >
Kandidatuppsatser / Bachelor theses (THS) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/14362

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2014.2.11.pdf14.39 MBAdobe PDFView/Open
Title: Textila aktuatorer
Authors: SVENSSON, JENNIFER
KRALJ, CAROLINE
Department: Högskolan i Borås/Textilhögskolan (THS)
Issue Date: 2-Dec-2014
Series/Report no.: Kandidatuppsats
2014.2.11
Programme: Textilingenjörsutbildningen
Publisher: University of Borås/Swedish School of Textiles
Media type: text
Keywords: Aktuatorer
smarta textilier
formförändring
termisk
stimulus
elektroaktiv
artificiella muskler
Abstract: Aktuatorer är idag det senaste inom smarta textilier efter utvecklingen av bland annat sensorer. Med aktuatorernas funktioner finns idag potential att utveckla nya material som inte bara har förmågan att känna av saker, utan även röra sig genom formförändring. Formändringen innebär att aktuatorer har förmåga att ge en respons på stimulus och en del aktuatorer har dessutom förmågan att uppnå reversibilitet. I detta examensarbete presenteras därmed en experimentell studie där olika polymera material har sammanfogats genom laminering och därefter utsatts för värme. Syftet med den experimentella studien är bland annat att undersöka om plastlamineringar kan efterlikna termiskt aktiverade bikomponentfibrer. Resultatet av den experimentella studien tyder på att olika kombinationer av polymera material kan erhålla både respons och reversibilitet genom påverkan av termisk stimulus. Vidare har ett samarbete med en forskningsgrupp vid Linköpings Universitet inletts för att tillsammans bidra med utveckling av textila aktuatorer. Därmed har textila konstruktioner tagits fram på en handstickmaskin samt en elektronisk flatstickmaskin. Samtliga konstruktioner har framställts i olika material samt varierande bindningar och dessa erhöll bra elasticitet, vilket för syftet hade stor betydelse. Konstruktionerna blev därefter belagda med en elektroaktiv polymerbeläggning för att konstruktionerna skulle bli elektriskt ledande och utsattes sedan för elektrisk spänning för att uppnå önskad rörelse. Resultatet visade dock att rörelse inte kunde uppnås hos de konstruktioner som hann testas under projektets gång. Avsikten med detta samarbete är att utveckla textila aktuatorer som i sin tur kan efterlikna naturliga muskler. Således är förhoppningarna att bidra till utvecklingen av framtidens artificiella muskler.
URI: http://hdl.handle.net/2320/14362
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Bachelor theses (THS)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation