University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen Textilhögskolan / Swedish School of Textiles >
Kandidatuppsatser / Bachelor theses (THS) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/14733

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2013.2.13.pdf1.06 MBAdobe PDFView/Open
Title: PRODUKTUTVECKLING AV KONFEKTION MED KORTA LEDTIDER MED LITEN RISK FÖR DEFEKTER
Authors: LEWENHAUPT SANDBERG, FREJ
Department: Högskolan i Borås/Textilhögskolan (THS)
Issue Date: 29-Jan-2015
Series/Report no.: Kandidatuppsats
2013.2.13
Programme: Textilingenjörsutbildningen
Publisher: University of Borås/Swedish School of Textiles
Media type: text
Keywords: Klädproduktion
fast-fashion
kvalitetsledning
produktutveckling
defekter
kvalitet
fabrik
intermediära företag
Abstract: Arbetets bakgrund är en studie av hur produktutvecklings- och produktionsstegen ser ut i teorin för klädföretag som produktutvecklar genom ”snabbt marknadsbesvarande genom korta ledtider” och producerar genom det ”progressiva buntsystemet”. Jag presenterar de olika processerna och vilka svårigheter de bär med sig. I arbetets metoddel är samma processer studerade i praktiken hos intermediära företag och fabriker i Kina och tre nordiska ”fast-fashion”-företag. Detta görs genom intervjuer med respondenter från de olika aktörerna i värdekedjan. Vidare har jag även studerat dessa företags produktionsresultat. Detta för att se om det finns samband mellan modeföretagens praktiska arbetssätt för produktutveckling och kvalitén på deras produktionsresultat. I diskussionen ramas de mest effektiva metoderna för produktutveckling in och jämförs med modeföretagens förhållningssätt. Utifrån intervjuer och produktionsresultat drar jag slutsatsen att ju mer designers och personal med teknisk kunskap samarbetar internt i desto högre grad säkerställs bolagets produktionskvalité, samtidigt som korta ledtider bibehålls. Därtill är det till stor fördel för kvalitén om modeföretagen aktivt söker konsultation från deras sina leverantörer vid varje produktionstillfälle, angående exempelvis vilka materialval och lämpliga makningsdetaljer som passar bäst för den specifika leverantörens fabrik. Bolagen bör dessutom fokusera mer på att skapa individuellt anpassade kommunikationslösningar, utveckla långa leverantörsrelationer, använda utförligt beskrivna kvalitetsmanualer och arbeta med högre närvaro av kvalitetskontrollanter på fabrikerna än vad de gör idag. Utifrån fallstudierna ser jag ett tydligt samband: ju större ett bolag är och ju längre tid modebolaget det varit etablerat på den kinesiska marknaden desto mer har de utvecklat ovanstående parametrar, och uppnår därför högre kvalité och smidigare produktionslösningar än de bolag som inte varit etablerade lika lång tid.
URI: http://hdl.handle.net/2320/14733
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Bachelor theses (THS)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation