University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Forskningspublikationer / Research Publications >
Institutionen Textilhögskolan / Swedish School of Textiles (THS) >

Centrum för Textilforskning / Textile Research Centre : [94]

Logo
 
or browse 

Verksamhetsledare: Ronald Pedersen
Administrativ ledare: Agneta Nordlund Andersson
Projektledare: Larsh Eriksson

Sedan starten 1998 har CTF verkat för att på nationell och internationell nivå samla intresserade aktörer som vill medverka till att stärka textil forskning.

Genom ett aktivt arbete har CTF haft en central betydelse för utvecklingen av forskningen och det konstnärliga utvecklingsarbetet vid institutionen. Seminarier, konferenser, tidskriftsutgivning och uppbyggnad av olika typer av forskarnätverk har stått på programmet. En styrelse bestående av forskare och näringslivs-representanter har också bidragit till vidgade kontakter och impulser.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation