University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Forskningspublikationer / Research Publications >

Centrum för lärande och undervisning / Centre for Learning and Teaching (CLU) : [86]

Logo
 
or browse 

Kontaktperson för Centrum för lärande och undervisning (CLU):
Peter Sigrén, e-post: peter.sigren@hb.se.

Beställning av tryckta publikationer kan ske via:
CLU, Högskolan i Borås
501 90 Borås
Tfn: 033-435 59 19
Fax: 033-435 59 98
E-post: connie.linell@hb.se

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation