University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Forskningspublikationer / Research Publications >
Institutionen Handels- och IT-högskolan / School of Business and IT (HIT) >
Reports on Business and Informatics >
Reports in Business and Informatics No 01 1998 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/2121

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Marknadsf��ring och IT.pdf421.27 kBAdobe PDFView/Open
Title: Marknadsföring och IT - reflektioner för en teoretisk plattform
Authors: Khodabandehloo, Akbar
Department: University College of Borås. School of Business and Informatics
Issue Date: 1998
Series/Report no.: Reports on Business and Informatics
No 1 Fall 1998
Publisher: School of Business and Informatics, University College of Borås
Media type: Text
Publication type: report
Keywords: marknadsföring
IT
informationsteknologi
utbyte
exchange
Subject Category: Subject categories::Social Sciences::Computer and Information Science::Computer and Information Science::Computer and Information Science
Subject categories::Social Sciences::Economics and Business
Area of Research: Marknadsföring
Abstract: Marknadsföring är ett centralt ämne inom företagsekonomi som har lyckats sprida sig till alltfler delar av samhället. Det är inte längre enbart inom företag som marknadsföring används. Marknadsföring utnyttjas idag av stat, kommun, politiska partier, universitet och högskolor, kyrkor, museer, teater m.m. Samtidigt har den moderna informationsteknologin (IT) kommit att på ett avgörande sätt påverka marknadsföringen och det sätt på vilket marknadsföringsaktiviteter bedrivs. Vad är då detta ämne som är så centralt inom företagsekonomi och som har spritt sig framgångsrikt till olika delar av samhället? Vad innebär den ökade IT användning ? Det svar ger vi på den första frågan påverkar givetvis svaret på den andra. Men marknadsföring saknar tyvärr en sammanhållen teoribildning och en tydlig identitet. Detta har varit ett återkommande tema i litteraturen. Förslag att göra utbyte (exchange) till det centrala i ämnet har framförts av flera forskare. Där hävdar man att marknadsföring i grund och botten handlar om utbyte mellan utbud och efterfrågan och att utbyte borde därför stå i centrum för disciplinen. Det första syftet med denna rapport är att presentera en referensram för förklaring av marknadsföring där kärnan är utbyte. Det andra syftet är att visa vad ökad IT-användning innebär för marknadsföring.
URI: http://hdl.handle.net/2320/2121
ISSN: 1403-7203
Appears in Collections:Reports in Business and Informatics No 01 1998

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation