University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Forskningspublikationer / Research Publications >
Institutionen Handels- och IT-högskolan / School of Business and IT (HIT) >
Reports on Business and Informatics >
Reports in Business and Informatics No 01 1998 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/2123

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Olika s��tt att k��pa.pdf403.41 kBAdobe PDFView/Open
Title: Olika sätt att köpa - Detaljhandelns utveckling och konsekvenser för köpbeteendet
Authors: Sundström, Malin
Department: University College of Borås. School of Business and Informatics
Issue Date: 1998
Series/Report no.: Reports on Business and Informatics
No 1 Fall 1998
Publisher: School of Business and Informatics, University College of Borås
Media type: Text
Publication type: report
Keywords: köpbeteende
detaljhandel
shopping
shopping center
e-handel
motivation
konsumentforskning
Subject Category: Subject categories::Social Sciences
Area of Research: Marknadsföring
Abstract: Inom detaljhandel idag har den enskilde konsumenten en stor variationsrikedom när det gäller sättet att köpa. Här erbjuds läsaren några tankar kring köpbeteende och detaljhandel. Arbetet inleds med en kort beskrivning av detaljhandelns utveckling under efterkrigstiden och vilka köpställen som utvecklats. Den stora masskonsumtionen fick fart efter andra världskriget. Ekonomisk tillväxt gjorde att människors efterfråga ökade och sätten att köpa förändrades. Historiskt har detaljhandelns utbud varit koncentrerat kring butiker, ofta belägna i stadskärnan. Dessa butiker var i början av seklet klassificerade som kvartersbutiker, men förändrades till snabbköp och varuhus över tiden. På senare tid har köpcentrum (gallerior och shoppingcentrum, men även stormarknader) vunnit mark på bekostnad av butikerna i stadens centrum. Tanken med stora handelscentra är USA-inspirerad och konsumenten skall erbjudas mer än bara ett tillfälle till köp. Du skall få ett äventyr, en upplevelse och erbjudas ett varierat utbud där du samtidigt med dina inköp också erbjuds underhållning. Alternativet till att handla rent fysiskt har under 1900-talets första hälft varit postorder, för att senare kompletteras med andra "home-shopping" alternativ som till exempel telefon-, hem- och TV-försäljning. Idag ser vi en stor förändring i samhället i och med den tekniska utvecklingen och Internets uppkomst. Konsumenter av idag erbjuds möjligheten att sköta sina inköp hemifrån via sin PC och enkelt bara beställa hem de varor som önskas. Leveransen sker ofta direkt till dörren. Många förutspår att elektronisk handel kommer att få en lika stor genomslagskraft som utvecklingen av köpcenter hade i början på 60-talet. Det här arbetet avser att dels beskriva hur köpställen och olika sätt att köpa har utvecklats inom detaljhandel, men också att beskriva vilka konsekvenser det har givit, och kan tänkas ge för köpbeteendet. Fokus ligger kring framtiden och hur motivationsfaktorn "tid" används och kommer att kunna användas som argument för företag i kampen om kunderna. Avslutningsvis lyfter jag också fram några intressanta forskningsområden utifrån de tankar som framkommit.
URI: http://hdl.handle.net/2320/2123
ISSN: 1403-7203
Appears in Collections:Reports in Business and Informatics No 01 1998

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation