University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Forskningspublikationer / Research Publications >
Institutionen för Pedagogik / School of Education and Behavioural Science (PED) >
Skrifter från Institutionen för pedagogik >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/2258

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Nr 1 2006 Lasstuga.pdf110.91 kBAdobe PDFView/Open
Title: Lässtuga
Other Titles: Beskrivning av ett utvecklingsarbete
Authors: Hulthén, Ulla
Department: University College of Borås. School of Education and Behavioural Sciences
Issue Date: 2006
Series/Report no.: Skrifter från Institutionen för pedagogik
2006:1
Publisher: Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik
Media type: Text
Publication type: report
Keywords: läsinlärning
Subject Category: Subject categories::Social Sciences::Social Sciences::Pedagogy::Didactics
Area of Research: Lässtugeprojektet
Description: Denna rapport avslutar ett treårigt samarbete mellan Högskolan i Borås, yrkesverksamma lärare i förskoleklass och grundskolans tidiga år samt studenter på lärarutbildningen. Rapporten har inte för avsikt att beskriva nyare forskningsrön inom läsinlärningsområdet eller vilka metoder som används i dag. Avsikten är snarare att ge eventuella läsare idéer för vad man kan göra för att öka barns läslust och därmed deras läsförmåga. Därför får en del av de olika aktörerna i projektet själva berätta om bakgrunden till sitt engagemang eller beskriva erfarenheter de gjort tillsammans med barn som försöker erövra konsten att läsa och bli medlemmar i de ”läskunnigas förening” (F. Smith 2000). Min förhoppning är att rapporten ska ge inspiration till nya tankar om hur man kan arbeta tillsammans med andra för att öka barns läsförmåga.
URI: http://hdl.handle.net/2320/2258
ISSN: 1404-0905
Appears in Collections:Skrifter från Institutionen för pedagogik

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation