University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Forskningspublikationer / Research Publications >
Institutionen för Pedagogik / School of Education and Behavioural Science (PED) >
Projektrapport från Institutionen för pedagogik >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/2270

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Pro Nr 1 2003 AiS - Arbetsvetenskap i Sjuharad.pdf234.28 kBAdobe PDFView/Open
Title: AiS - Arbetsvetenskap i Sjuhärad
Other Titles: Nätverk för forskning och utveckling av arbete i Sjuhärad
Authors: Oudhuis, Margareta
Department: University College of Borås. School of Education and Behavioural Sciences
Issue Date: 2003
ISSN: 1651-6486
Series/Report no.: Projektrapport från Institutionen för pedagogik
2003:1
Publisher: Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik
Media type: Text
Publication type: report
Keywords: arbetsvetenskap
Subject Category: Subject categories::Social Sciences::Social Sciences::Sociology
Area of Research: Nätverk för forskning och utveckling av arbete i Sjuhärad
Description: Denna rapport kan ses som ett bokslut över de tre år som nätverket AiS, Arbetsvetenskap i Sjuhärad, hittills varit verksamt. I och med att AiS fr.o.m. år 2004 kommer att uppgå i det under hösten 2003 bildade Centrum för Arbetsvetenskap vid Högskolan i Borås, innebär det en ny era för nätverket. Övergången mellan dessa två faser är därför en lämplig tidpunkt för att göra en avstämning. Den jämställda samverkan mellan näringsliv och högskola som AiS är ett uttryck för, är en än så länge ganska unik form av samarbete inom högskolevärlden. Denna rapport avser att ge en bild av hur detta samarbete vuxit fram, utformats och utvecklats. Förhoppningen är att andra inom såväl högskola/universitet som näringsliv och arbetsliv i allmänhet kan dra nytta av de lärdomar vi AiSmedlemmar gjort under resans gång.
URI: http://hdl.handle.net/2320/2270
ISSN: 1651-6486
Appears in Collections:Projektrapport från Institutionen för pedagogik

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation