University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Forskningspublikationer / Research Publications >
Institutionen för Pedagogik / School of Education and Behavioural Science (PED) >
Skrifter om skolutveckling, CSU >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/2280

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Nr 1 2005 Jag trodde inte att.pdf239.51 kBAdobe PDFView/Open
Title: Jag trodde inte att det var så mycket runt omkring
Other Titles: En studie om nya lärares arbetssituation
Authors: Heikkilä, Britt
Department: University College of Borås. School of Education and Behavioural Sciences
Issue Date: 2005
Series/Report no.: Skrifter om skolutveckling / CSU
2005:1
Publisher: Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik
Media type: Text
Publication type: report
Keywords: lärare
yrkesroller
Subject Category: Subject categories::Social Sciences::Social Sciences::Pedagogy
Abstract: Bakgrund: Uppsatsen kom till efter en förfrågan från CSU, Centrum för skolutveckling vid Högskolan i Borås. Uppdraget var att se på nya lärares arbetssituation. De ville att jag skulle undersökta om lärarna vantrivs i arbetet och om de hoppar av yrket i förtid. Jag valde att genom en enkätundersökning ta reda på hur det ser ut i Borås, Alingsås, Bollebygd, Mark, Svenljunga, Tranemo, Vårgårda och Ulricehamn. Då jag själv är verksam som 4-9 lärare, lärarutbildare, handledare för lärarstudenter och mentor för nya lärare tyckte jag att ämnet var intressant ur många olika synvinklar. Utgångsfrågor i arbetet har varit: Hur ska arbetsgivare och lärarutbildningar agera för att behålla lärare i yrket? Hur hjälper vi de nya rent praktiskt ute på fältet? Hur motsvarar lärarutbildningen de krav som ställs på nya lärare idag? Syfte: Syftet med studien är att kartlägga hur nya lärare upplever sin arbetssituation. Överväger många att hoppa av yrket redan efter kort tid? Motsvarar lärarutbildningen de krav som ställs på lärare i dagens skola? Vantrivs de i arbetet? Metod: Min metod är en enkätundersökning med dels slutna, dels öppna frågor. Genom enkäten tar jag reda på hur nyexaminerade lärare har det i arbetet. Enkäten vill spegla många lärares uppfattningar om yrket. Med de öppna frågorna vill jag visa lärarnas känslomässiga uppfattningar. Resultat: Resultatet visar att lärarna överlag har positiva erfarenheter efter sin första tid i yrket. De nya har god kontakt med kolleger, elever och föräldrar. Att läraryrket är omväxlande och ingen dag är den andra lik uppskattas av de svarande. De ser utvecklingsmöjligheter i arbetet och har klart fastställda mål för sin verksamhet. Det som ses som mest positivt är undervisningstiden och kontakten med eleverna. Däremot ses allt arbete runt omkring och konferenstiden som mer negativt. Konfliktlösning, samtalsteknik och specialpedagogik är ämnen de saknar från sin utbildning. Vad som inte blev som de tänkt sig är stressen och tiden som inte räcker till. För övrigt verkar deras högt ställda förväntningar infrias i hög grad.
URI: http://hdl.handle.net/2320/2280
ISSN: 1403-9893
Appears in Collections:Skrifter om skolutveckling, CSU

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation