University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Forskningspublikationer / Research Publications >
Högskolegemensamma rapport- och skriftserier >

Vetenskap för profession : [32]

Collection home page

 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Syftet med rapportserien Vetenskap för profession är dels att redovisa resultat från pågående och avslutade forskningsprojekt vid Högskolan, dels att publicera inlägg i en pågående diskussion kring forskningens inriktning och tillämpade metoder inom ramen verksamhetsidén Vetenskap för profession.

Planen är en årlig utgivning på fyra till sex rapporter. Redaktör för serien är prorektor Björn Brorström, biträdande redaktör Forsknings- och utbildningsnämndens ordförande Kim Bolton och teknisk redaktör forskningssamordnare Ann-Christine Andréasson.

Medlemmar i redaktionskommittén är universitetslektor Thomas Barow, professorerna Olov Forsgren, Lars Hallnäs, Lars Höglund, Kaj Lindecrantz och Maria Nyström. Kommitténs uppgift är att ansvara för bedömning av bidrag till serien och därigenom medverka till en hög kvalitet på publicerade rapporter. I särskilda fall kommer externa experter att anlitas för bedömningar. ISSN: 1654-6520

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation