University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen för Pedagogik / School of Education and Behavioural Sciences >
Kandidatuppsatser / Bachelor theses (PED) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/3448

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Bondesson-NäslundLennartsson-Wiman-h07.pdf179.6 kBAdobe PDFView/Open
Title: En svensk kopernikansk kullerbytta?– Sex pedagoger beskriver sitt tankesätt och arbetssätt utifrån Reggio Emilias pedagogiska filosofi
Other Titles: ”A Swedish kopernikansk somersault?”
Authors: Bondesson, Catharina
Näslund Lennartsson, Ann-Margreth
Wiman, Anna-Karin
Department: Högskolan i Borås/Institutionen för pedagogik (PED)
Issue Date: 10-Mar-2008
Series/Report no.: Kandidatuppsats Lärarprogrammet
2007:50
Media type: Text
Keywords: reggio emilia
loris malaguzzi
förskola
kopernikansk kullerbytta
pedagogisk filosofi
Abstract: BAKGRUND: I vår bakgrund beskriver vi Reggio Emilias pedagogiska filosofi genom litteratur, vår resa till Italien samt aktuell forskning inom förskolan och svenska förskolans läroplan. SYFTE: Syftet med undersökningen är att beskriva arbetssätt och tankesätt hos sex pedagoger och hur fyra rektorer stödjer verksamheten utifrån Reggio Emilias pedagogiska filosofi. METOD: Undersökningen omfattar tio kvalitativa intervjuer med sex pedagoger och fyra rektorer på sex förskolor där även sex miljöobservationer har genomförts. Datainsamlingen har bearbetats genom en kvalitativ analys. RESULTAT: Resultatet har visat pedagogernas tankesätt och arbetssätt, vilket utgår ifrån deras barnsyn. Miljöns användningsområden har framkommit genom miljöobservationer. Genom intervjuer med rektorer framkom det hur de stödjer, uppmuntrar och erbjuder pedagogerna fortbildning.
URI: http://hdl.handle.net/2320/3448
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Bachelor theses (PED)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation