University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Särskilda samlingar / Special Collections >
Konferenser / Conferences >

Mötesplats inför framtiden : [315]

Logo
 
or browse 

"Mötesplatskonferensen" i Borås har kommit att fylla en viktig funktion för erfarenhetsutbyte och kontakt mellan utbildning, forskning och alla typer av biblioteksverksamhet. Vårt mål är att fortsätta att hålla dialogen levande mellan personer från skilda verksamheter inom hela biblioteks- och informationsområdet.

Konferensens webbplats

Den biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningen blir allt livligare. Varje år ser nya avhandlingar dagens ljus och mängder av magisteruppsatser läggs fram vid de olika utbildningarna i landet. Tyvärr stannar den information och kunskap de erbjuder alltför ofta inom utbildningarna och få verksamma bibliotekarier och informationsspecialister får kännedom om den. Samtidigt pågår många projekt på fältet, och de intressanta erfarenheter som görs ute på biblioteken låter inte alltid tala om sig eller kommer andra till del i den utsträckning som skulle vara önskvärt. Bibliotekshögskolan och Stadsbiblioteket i Borås har därför tagit initiativ till denna årligen återkommande konferens Mötesplats inför framtiden.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation