University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Särskilda samlingar / Special Collections >
Konferenser / Conferences >
Mötesplats inför framtiden >
Mötesplats inför framtiden 2008 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/4067

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Nilsson Litteratur som livskunskap.pdfpresentation98.83 kBAdobe PDFView/Open
NilssonLitteratur.pdfpaper152.9 kBAdobe PDFView/Open
Title: Litteratur som livskunskap – tvärvetenskapliga perspektiv på identitetsbyggande läsning. Rapport från ett symposium
Authors: Nilsson, Skans Kersti
Department: University of Borås. Swedish School of Library and Information Science
Issue Date: 2008
Citation: Mötesplats inför framtiden, Borås 15-16 oktober 2008
Publisher: Högskolan i Borås: Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap
Media type: text
image
Publication type: conference paper, other
Subject Category: Subject categories::Social Sciences::Other Social Sciences not elsewhere specified::Other Social Sciences not elsewhere specified
Abstract: Ordet ’livskunskap’ är ett uttryck för litteraturens betydelse och funktion, som valts med anknytning till den amerikanska filosofen Martha Nussbaums banbrytande arbete om filosofi och litteratur, Love´s knowledge (1990). Nyaristotelikern och dygdeetikern Martha Nussbaum har i sin gärning ställt frågan om hur vi bör leva. Målet för människans liv är, menar hon, självförverkligande. Självförverkligande uppnås då vi väljer att leva ett gott liv. Svaret på frågan ’Hur vi bör leva’ finner vi inom oss själva. Svaret är alltså i viss mening subjektivt men, som hon tydligt markerar, därför inte relativistiskt. Det råder enighet kring vad som är grundläggande för ett gott mänskligt liv. Biblioteksvetenskapen har goda möjligheter att utveckla forskning, som anknyter till litteraturläsningens effekter på människan. Biblioteken har ett friare och öppnare förhållningssätt och därmed syn på litteratur, som går vid sidan av och som definitivt överskrider nyhetstänkandet. Litteraturförmedlingen utgår också från samtal och dialog kring litteratur utifrån individens önskemål och behov.
URI: http://hdl.handle.net/2320/4067
Appears in Collections:Mötesplats inför framtiden 2008
Konferensbidrag / Conference papers (BHS)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation