University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Särskilda samlingar / Special Collections >
Konferenser / Conferences >
Mötesplats inför framtiden >
Mötesplats inför framtiden 2008 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/4070

Files in This Item:

File Description SizeFormat
MVGEdheZetterberg.pdfpresentation382.58 kBAdobe PDFView/Open
MVGEdheKOllbergZetterberg.pdfpaper73.17 kBAdobe PDFView/Open
Title: MVG Metodutveckling, visioner och grunder – mot en ny litteraturförmedling för barn och unga
Authors: Ehde Andersson, Maria
Kollberg, Ewa
Zetterberg, Karin
Department: Other
Issue Date: 2008
Citation: Mötesplats inför framtiden, Borås 15-16 oktober 2008
Publisher: Högskolan i Borås: Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap
Media type: text
Publication type: conference paper, other
Subject Category: Subject categories::Social Sciences::Other Social Sciences not elsewhere specified::Other Social Sciences not elsewhere specified
Abstract: Regionbiblioteken i Västra Götaland och Halland och Länsbibliotek Sörmland har i samverkan med Svenska barnboksinstitutet under 2007- 2008 genomfört metodutvecklingsprojektet MVG. Projektet har genomförts i internatform för aktiva barn- och ungdomsbibliotekarier. MVG har velat bidra till ett nytänkande kring metoder för att förmedla litteratur i alla dess olika medieformer. Ett av målen har varit att erbjuda bibliotekarierna en sammanlagd kompetensutveckling på 12 dagar. Mellan internaten har de arbetat med egna utvecklingsprojekt med inspiration bl.a. från föreläsningarna. Syftet har varit att deltagarna ska få en ökad beredskap för analys, fördjupning och förnyade metoder kring att arbeta med litteratur och läsfrämjande för målgruppen barn och unga upp till 18 år. Med detta gemensamma upplägg ville vi starta ett samarbete mellan tre regioner och länsbibliotek i Syd- och Mellansverige som inte tidigare samverkat i projekt. Vi ville skapa nya nätverk för barnbibliotekarier och nya mötesplatser för diskussioner och idéer. Vi ville bidra till att bibliotekarier från många olika kommuner, i olika generationer och med olika kunskaper möttes och utbytte erfarenheter.
URI: http://hdl.handle.net/2320/4070
Appears in Collections:Mötesplats inför framtiden 2008

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation