University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Särskilda samlingar / Special Collections >
Konferenser / Conferences >
Mötesplats inför framtiden >
Mötesplats inför framtiden 2008 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/4071

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Suld_Arvidsson.pdfpresentation244.14 kBAdobe PDFView/Open
ArvidssonSuld.pdfpaper172.19 kBAdobe PDFView/Open
Title: Hur kan konstnärligt forskningsmaterial tillgängliggöras Open Access?
Authors: Arvidsson, Sofia
Süld, Karin
Department: University of Borås. Library and Learning Resources
Issue Date: 2008
Citation: Mötesplats inför framtiden, Borås 15-16 oktober 2008
Publisher: Högskolan i Borås: Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap
Media type: text
image
Publication type: conference paper, other
Subject Category: Subject categories::Social Sciences::Other Social Sciences not elsewhere specified::Other Social Sciences not elsewhere specified
Abstract: Den vetenskapliga forskningen inom konst och konsthantverk samt inom den praktikbaserade designforskningen presenterar i stor utsträckning resultat i visuell form vid sidan av det tryckta ordet. I dessa sammanhang är det visuella objektet eller det konstnärliga uttrycket ofta det avgörande för forskningsresultatet och en eventuell tillhörande text ses som ett komplement. Projektet ”Modell för att hantera komplexa digitala objekt i öppna arkiv – med utgångspunkt i konst och design” har sin upprinnelse i en önskan från Textilhögskolan att bättre kunna representera och publicera sin forskning på högskolans webbplats samt erfarenheter från Textilhögskolan och Bibliotek & läranderesurser i samband med registreringen av forskningsresultat från Textilhögskolan i högskolans öppna digitala arkiv BADA (Borås akademiska Digitala Arkiv). Vi blev då varse begränsningar i möjligheten att beskriva forskningsresultat från Textilhögskolan med hjälp av systemets befintliga metadataschema (Dublin Core). Utifrån detta konkreta lokala behov och mot bakgrund av att motsvarande behov finns generellt inom det akademiska fältet konst och design, sökte och fick Bibliotek & läranderesurser i samarbete med Textilhögskolan medel från Kungliga Bibliotekets OpenAccess.se-program till en pilotstudie.
URI: http://hdl.handle.net/2320/4071
Appears in Collections:Konferensbidrag / Conference papers (BLR)
Mötesplats inför framtiden 2008

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation