University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen för Vårdvetenskap / School of Health Science >
Kandidatuppsatser / Bachelor theses (VHB) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/4153

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2008_95.pdf158.48 kBAdobe PDFView/Open
Title: Asperger syndrom: Upplevelsen av att få diagnos som vuxen
Authors: Järviniemi, Ulrica
Department: Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap (VHB)
Issue Date: 24-Nov-2008
Series/Report no.: Kandidatuppsats
2008:95
Programme: Fristående kurs
Media type: text
Keywords: asperger syndrom
vuxna
diagnos
lättnad
lidande
Abstract: Asperger är ett syndrom som kännetecknas av genomgripande begränsningar inom flera viktiga utvecklingsområden; ömsesidigt socialt samspel, kommunikation samt beteende och föreställningsförmåga. Asperger syndrom har sitt ursprung i den tidiga barndomen men kan medföra störst svårigheter först i tidigt vuxenliv. Det finns många vuxna som gått genom livet utan att bli adekvat diagnostiserade. Detta har skapat onödigt lidande och en ständig undran över vad som är fel. Syftet med denna studie är att beskriva människors upplevelser av att få diagnosen Asperger syndrom i vuxen ålder samt hur livet blev efter diagnos. Analysen är gjord utifrån ett livsvärldsperspektiv och genom att studera biografier har det gått att få en inblick i människors livsvärld, där de beskriver både upplevelsen av lättnad samt en känsla av sorg och lidande i samband med att bli diagnostiserade med Asperger syndrom. Vad diagnosen kommer att betyda på sikt hänger ihop med hur den påverkar såväl människans självbild som hennes självkänsla. En övervägande känsla som presenteras i biografierna är att diagnosen gett dem rättighet att vara sig själva och att även leva så. Det är olika från person till person hur en diagnos tas emot, men alla måste lära sig att leva med den på ett eller annat sätt. Författarna i biografierna förmedlar dock genomgående att diagnos är en hjälp och inte en stjälp.
URI: http://hdl.handle.net/2320/4153
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Bachelor theses (VHB)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation