University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Forskningspublikationer / Research Publications >
Institutionen för Vårdvetenskap / School of Health Science (VHB) >
Böcker och bokkapitel / Books and book chapters (VHB) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/4273

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Title: Att utvärdera välfärdsarbete
Authors: Karlsson, Per-Åke
Eriksson, Bengt G.
Editors: Molin, Lars
Department: University of Borås. School of Health Sciences
University of Borås. ÄldreVäst Sjuhärad
Issue Date: 2008
ISBN: 978-91-7205-569-8
Publisher: Gothia förlag
Media type: text
Publication type: book
Keywords: välfärd
social omsorg
utvärdering
Subject Category: Subject categories::Social Sciences Interdisciplinary::Nursing
Area of Research: Vårdvetenskap
Abstract: Allt större krav ställs på att välfärdsarbete sker utifrån kunskaper om vad som är verksamt. För ett kunskapsbaserat arbete spelar utvärdering en central roll. I Att utvärdera välfärdsarbete går författarna igenom olika modeller och metoder för utvärdering inom välfärdsarbetet. De visar på de olika modellernas styrkor och svagheter och i vilka sammanhang de passar att användas. I boken beskrivs och exemplifieras utvärdering utifrån tre aspekter: " Vilka förändringar sker för brukarna? " Vad betyder arbetsmetoderna för resultatet? " Hur kan verksamheternas kvalitet bedömas?
URI: http://hdl.handle.net/2320/4273
Appears in Collections:Böcker och bokkapitel / Books and book chapters (FoUS)
Böcker och bokkapitel / Books and book chapters (VHB)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation