University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Forskningspublikationer / Research Publications >
Institutionen Handels- och IT-högskolan / School of Business and IT (HIT) >
Informatik / Informatics >
Licentiatavhandlingar / Licentiate theses (Informatics) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/4338

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Title: Designprinciper för handlingskvalitet i samverkan
Other Titles: - ett multiorganisatoriskt perspektiv på tredjepartslogistik
Authors: Haraldson, Sandra
Department: University of Borås. School of Business and Informatics
Issue Date: 2008
Series/Report no.: FiF-avhandling
93
Publisher: Linköpings universitet
Media type: text
Publication type: licentiate thesis
Keywords: verksamheter
struktur
handlingskvalitet
tredjepartslogistik
handlingsmönster
Subject Category: Subject categories::Social Sciences::Computer and Information Science::Computer and Information Science
Area of Research: Informatics
Abstract: Verksamheter konstitueras av handlingar. För att effektivisera en verksamhet är det därför lämpligt att studera dess handlingar och hur de kan struktureras i syfte att uppnå handlingskvalitet. Att IT-system kan användas som ett verktyg för att effektivisera en verksamhet är inget anmärkningsvärt påstående. Men för att veta hur ett IT-system kan vara ett verksamhetsmässigt stöd, krävs en grundläggande förståelse för den verksamhet som det ämnar stödja. Oavsett om det är människor eller IT-system som ska utföra verksamhetens handlingar behöver vi förstå, inte bara de enskilda handlingarna, utan också det övergripande mönster som de olika handlingarna är del av. I avhandlingen argumenterar jag för hur en dimension av handlingskvalitet i tredjepartslogistiksamverkan kan uppnås genom kompletta handlingsmönster. Det innebär att vi, för att förstå tredjepartslogistiksamverkan som en form av interorganisatorisk samverkan, behöver betrakta den som en multiorganisatorisk samverkan. Avhandlingens resultat utgörs av designprinciper, i form av råd och riktlinjer, för hur handlingskvalitet kan uppnås och säkerställas genom kompletta handlingsmönster.
URI: http://hdl.handle.net/2320/4338
ISBN: 978-91-7393-978-2
ISSN: 1401-4637
Appears in Collections:Licentiatavhandlingar / Licentiate theses (Informatics)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation