University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >

Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers : [6020]

Logo
 
or browse 

Här hittar du studentuppsatser från 2007 och framåt, med undantag för uppsatser från Institutionen för Biblioteks- och informationsvetenskap som finns från 2000 och framåt.

* Högskoleuppsats: Självständigt arbete (examensarbete)utfört för att erhålla högskoleexamen

* Kandidatuppsats: Självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen

* Magisteruppsats: Självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen

* Masteruppsats: Självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng (med vissa undandtag) utfört för att erhålla masterexamen

Upphovsrätten till uppsatser tillhör författaren (studenten) Upphovsrätten till fotografierna tillhör fotografen och upphovsmannen till det fotograferade verket (studenten). Det är tillåtet att göra någon enstaka utskrift av arbetet för privat bruk. Annan användning av uppsatsen eller fotografierna kräver tillåtelse av författaren respektive fotografen. Det är tillåtet att citera och referera till uppsatsen, i rimlig omfattning och under förutsättning att författarens namn uppges.

Läs mer om Upphovsrätt

The copyright of the thesis is owned by the author (the student). The copyright of the photography is owned by the photographer and by the creator of the photographed work (the student). It is permitted to make a copy of the work if it is for private use only. All other use of the thesis or the photographs requires the express permission of the author and the photographer respectively. It is permitted to cite and refer to the thesis, to a reasonable degree, under the condition that the author’s name is stated.

Read more about Copyright.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation