University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen för Pedagogik / School of Education and Behavioural Sciences >
Kandidatuppsatser / Bachelor theses (PED) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/5127

Files in This Item:

File Description SizeFormat
090617Examensarbete Frida van den Bosch. Godkänt arbete[1].pdf425.46 kBAdobe PDFView/Open
Title: Små rum i rummet, om hur pedagoger i två praktiker ser på hur barn påverkas av sin förskolas fysiska innemiljö
Other Titles: Small rooms within the room, about two preschools inside enviroments
Authors: van den Bosch, Frida
Department: Högskolan i Borås/Institutionen för pedagogik (PED)
Issue Date: 18-Jun-2009
Series/Report no.: Kandidatuppsats
2009
Publisher: University of Borås/School of Education and Behavioural Sciences
Media type: text
Keywords: innemiljöer
förskolan
reggio emilia
lärande
Abstract: BAKGRUND: I bakgrunden beskrivs tidigare forskning kring förskolans miljöer. Hur den svenska försko-lans miljöer sett ut och ser ut idag. Jag beskriver också Reggio Emilia filosofins uppkomst samt dess tankar om förskolans miljöer. SYFTE: Syftet för undersökningen är att ta reda på och redovisa hur miljön på hur en förskola inspi-rerad av Reggio Emilia och en förskola utan inriktning ser ut, samt hur pedagogerna på des-sa två förskolor ser på betydelsen av den fysiska innemiljön för barns utveckling och läran-de. METOD: Metoden består av att en övergripande self-report fråga lämnats ut till 12 pedagoger i två olika praktiker, en förskola med Reggio Emilia inriktning och en förskola utan speciell in-riktning. Datainsamlingen har analyserats enligt en kvalitativ ansats och kompletterats med observationer av de fysiska miljöerna (gjorda löpande under fem veckors tid). RESULTAT: Resultatet har visat pedagogernas tankesätt kring sin förskolas fysiska innemiljöer. Det visar vidare likheter och skillnader mellan de två praktikernas innemiljöer och likheter och skill-nader i pedagogernas tankesätt.
URI: http://hdl.handle.net/2320/5127
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Bachelor theses (PED)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation