University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Forskningspublikationer / Research Publications >
Centrum för lärande och undervisning / Centre for Learning and Teaching (CLU) >
Rapport från Västra Götalands högskolor >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/5431

Files in This Item:

File Description SizeFormat
rapport_7_VGH.pdf1.06 MBAdobe PDFView/Open
Title: PUH - Pedagogiska utvecklingsprojekt i högskolan 2009
Editors: Sigrén, Peter
Department: University of Borås. Centre for Learning and Teaching
Issue Date: Oct-2009
Series/Report no.: Rapport från Västra Götalands Högskolor;7
Publisher: Högskolan i Borås, Centrum för lärande och undervisning
Media type: text
Publication type: report
Keywords: högskolepedagogik
university pedagogy
Subject Category: Subject categories::Social Sciences
Subject categories::Social Sciences::Social Sciences
Abstract: Alla som anställs som adjunkt eller lektor vid universitet och högskolor i Sverige skall ”ha genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper… samt visat pedagogisk skicklighet” (Högskoleförordningen 4 kap 7§ och 9§). Lärosätena erbjuder behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildning (BHU) som kan ha lokala variationer, men i stort innehåller utbildningarna samma grundläggande mål och de skall meritbedömas lika vid alla lärosäten. Kurserna skall bidra till att lärarna utvecklar sin syn på undervisning och lärande samt att de lär sig praktiska färdigheter. Vid högskolorna i Borås, Skövde och Väst har sedan ett par år utvecklats ett samarbete för att dels sprida pedagogiska erfarenheter över lärosätesgränserna, dels säkra kvaliteten i de tre högskolornas respektive utbildningar. Utbildningarna genomförs på olika sätt, men alla har som syfte att stödja lärare att utveckla ett reflekterande och undersökande förhållningssätt till sin undervisning samt att stimulera till en pedagogisk diskussion, att utveckla Scholarship of Teaching and Learning . För andra året i rad har de tre högskolorna genomfört en gemensam konferens, PUH, (Pedagogisk utveckling i högskolan) där kursdeltagarna har presenterat och diskuterat pedagogiska projekt som de utvecklat under kursen. Konferensen genomfördes 16-17 april 2009 i Borås då ett trettiotal pedagogiska projekt presenterades och diskuterades. Dessutom inleddes konferensen med en uppskattad föreläsning angående Lärares yrkeskunnande – Bildning och reflekterande erfarenheter av Khalid el Gaidi, KTH. Syftet med konferensen var, förutom att sprida erfarenheter mellan högskolorna, att deltagarna fick diskutera sina pedagogiska frågor med andra lärare från olika institutioner och lärosäten. Gamla och nya pedagogiska idéer diskuterades friskt under dagarna, förhoppningsvis utmynnar detta i nya gränsöverskridande pedagogiska projekt. I kvalitetssäkringssyfte skedde dessutom bedömningen av arbetena över lärosätesgränserna. Föreliggande skrift innehåller resultatet från konferensen. Syftet med skriften är att kunna visa på det engagemang och den bredd i vad som sker på det pedagogiska planet vid våra respektive lärosäten. Skriften gör resultatet tillgängligt för fler än konferensens deltagare, vilket förhoppningsvis leder till ytterligare utveckling. De deltagare som så önskade inbjöds till att förfina sina bidrag och skicka in dem till en gemensam skrift, övriga deltar med abstracts.
URI: http://hdl.handle.net/2320/5431
ISSN: 1653-1396
Appears in Collections:Rapport från Västra Götalands högskolor

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation