University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Särskilda samlingar / Special Collections >
Konferenser / Conferences >
Mötesplats inför framtiden >
Mötesplats inför framtiden 2009 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/5542

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Jansson.pdf100.27 kBAdobe PDFView/Open
Title: Rum för möten – en litteraturstudie om bibliotekets roll som mötesplats
Authors: Jansson, Eiler
Department: Other
Issue Date: 2009
Citation: Mötesplats inför framtiden, Borås 14-15 oktober 2009
Publisher: Högskolan i Borås: Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap
Media type: text
Publication type: conference paper, other
Subject Category: Subject categories::Social Sciences::Other Social Sciences not elsewhere specified::Other Social Sciences not elsewhere specified
Abstract: Från folkbibliotekens sida framhålls ofta den sociala rollen, rollen som mötesplats, som allt viktigare. Men fungerar folkbiblioteken som mötesplatser idag? Och vad menar vi egentligen när vi säger mötesplats? Biblioteksföreträdare lyfter gärna fram bibliotekets kvalitéer som en social plats, en plats där alla kan mötas och umgås oavsett ställning, kön eller hudfärg. I beskrivningar av nyöppnade bibliotek finns ett starkt fokus på relationer och interaktion mellan människor snarare än på media och samlingar. Vilken roll spelar biblioteket för dagens besökare? Vilka fördelar respektive nackdelar har biblioteken som mötesplats och vilka faktorer påverkar mötesplatsfunktionen? I den litteraturstudie som här presenteras ges olika infallsvinklar på temat biblioteket som mötesplats med utgångspunkt i senare års forskning och undersökningar.
URI: http://hdl.handle.net/2320/5542
Appears in Collections:Mötesplats inför framtiden 2009

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation