University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Forskningspublikationer / Research Publications >
Centrum för lärande och undervisning / Centre for Learning and Teaching (CLU) >
Skrifter från Centrum för lärande och undervisning >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/5617

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Skrift_9.pdf445.79 kBAdobe PDFView/Open
Title: Studentbarometer vid Högskolan i Borås - 2008
Authors: Lebedinski, Lolo
Department: University of Borås. Centre for Learning and Teaching
Issue Date: Nov-2009
Series/Report no.: Skrifter från Centrum för lärande och undervisning;9
Publisher: Centrum för lärande och undervisning
Media type: text
Publication type: report
Keywords: pedagogik
Subject Category: Subject categories::Social Sciences::Social Sciences::Pedagogy
Abstract: Sedan tre år tillbaka genomför Högskolan i Borås en medarbetarenkät bland alla anställda vid lärosätet som en del av arbetsmiljö- och kvalitetsarbetet vid lärosätet. Som en naturlig del av och en utökning av detta arbete genomförs från och med 2008 också en Studentbarometer årligen. Föreliggande studentbarometer är därmed lärosätets första. Behovet av att inventera studenternas nöjdhet med lärosätet har uttryckts i olika sammanhang.Till viss del kan man bilda sig en uppfattning om graden av studenternas nöjdhet eller missnöjdhet med lärosätet genom de cykliskt återkommande alumniundersökningarna som görs vid Högskolan i Borås se. t.ex. (Sigrén, 2007). Resultatet av dessa utvärderingar är dock sällan eller aldrig så aktuella att de kan utgöra ett verktyg för delaktighet för de studenter som just nu studerar vid lärosätet. En studentbarometer är däremot ett sådant verktyg då den syftar till att bidra till förändringar genom att identifiera de brister som uppfattas råda här och nu. En Studentbarometer är inte någon vetenskaplig rapport med anspråk på att nå generaliserbara resultat över tid. Inte heller har den några krav på en valid svarsfrekvens, då de som svarar på Studentbarometerns frågor är de studenter som aktivt vill utnyttja sin rätt till delaktighet. Om man skulle avstå från att beakta inkomna svar utifrån perspektivet att svarsfrekvensen är låg, ger man uttryck för ett förhållningssätt som innebär att de studenter som inte svarar på Studentbarometerns frågor ges ett lika stort eller större inflytande än dem som engagerar sig genom att svara.
URI: http://hdl.handle.net/2320/5617
ISSN: 1650-5859
Appears in Collections:Skrifter från Centrum för lärande och undervisning

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation