University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Forskningspublikationer / Research Publications >
Centrum för lärande och undervisning / Centre for Learning and Teaching (CLU) >
Övriga publikationer (CLU) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/5658

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Plagiat - En pedagogisk utmaning.pdf159.83 kBAdobe PDFView/Open
Title: Plagiat - En pedagogisk utmaning
Authors: Nilsson, Lars-Erik
Orlenius, Kennert
Lönn Svensson, Anngerd
Department: University of Borås. Centre for Learning and Teaching
Other
Issue Date: 4-Nov-2009
Series/Report no.: Rapporter från NSHU;73
Publisher: NSHU - Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning
Media type: text
Publication type: report
Keywords: plagiering
säker miljö
digitak kompetens
kompetensutveckling
etik
moral
Subject Category: Subject categories::Social Sciences::Social Sciences
Area of Research: Pedagogik
Abstract: Projektet Plagiat – en pedagogisk modell vill stödja uppbyggnaden av en säker miljö för studenter som skall lära sig skriva i akademiska former. Projektet berör också plagiering som en angelägen examinationsproblematik. Kartläggning av disciplinärenden, enkäter rörande personals och studenters attityder till plagiering och fusk, gymnasieelevers resonemang kring skrivande och plagiering samt analys av examensarbeten med textjämförelseverktyg har genomförts. Policyer är framtagna och en serie interventioner har utförts, t ex utbildningsinsatser för personal och studenter, deltagande i policy- och informationsarbete, arbete med disciplinärenden, kursutformning samt utformning av resurser för att insatser för att förebygga plagiering. Informationsföreläsningar och seminarier har genomförts vid samtliga medverkande lärosäten, så även utbildningar av tentamensvakter. Olika kursmoment som rör akademiskt skrivande, vilseledande och plagiering har införts i seminarier för studenter, i högskolepedagogiska kurser och i handledningskurser för lärare. Textjämförelseverktyg har också introducerats som stöd för handledning av studenter. En webbplats har utarbetats inklusive en taxonomi att användas för diskussion kring hur andras texter får utnyttjas.
URI: http://hdl.handle.net/2320/5658
Appears in Collections:Övriga publikationer (CLU)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation