University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Forskningspublikationer / Research Publications >
Institutionen för Pedagogik / School of Education and Behavioural Science (PED) >
Rapport från Institutionen för pedagogik >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/5902

Files in This Item:

File Description SizeFormat
PedrappNr42009.pdf343.57 kBAdobe PDFView/Open
Title: När frågan är svaret: en filosofisk-pedagogisk undersökning om att arbeta enligt frågebaserat lärande
Authors: Jensen, Mikael
Department: University of Borås. School of Education and Behavioural Sciences
Issue Date: 2009
Series/Report no.: Rapport från Institutionen för pedagogik;2009:4
Publisher: Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik
Media type: text
Publication type: report
Subject Category: Subject categories::Social Sciences::Social Sciences::Pedagogy
Abstract: Frågor hör till vår vardagliga kommunikation och fungerar bl.a. som ett medel för att få mer information om världen med hjälp av andra. I skolan har vi ett märkligt förhållande till frågor. Det är i stort sett bara lärare som ställer frågor och de har i regel själva svaren. De få gånger som elever ställer frågor är det inte för att få kunskap om världen utan av mer praktisk innebörd som hur de skall gå till väga för att utföra en uppgift i en lärobok eller om de får lämna rummet. I denna rapport tas historiska och empiriska exempel upp på hur lärare framgångsrikt har använt frågor i en lärandesituation, varför det finns anledning att arbeta mer aktivt kring frågor samt hur lärare fångar upp elevers frågor. Det finns en rad olika frågor som kan ha olika funktioner och leda till lärande på olika sätt. De empiriska exemplen visar på denna variation och hur man kan analysera skälen bakom en viss typ av fråga och vad den får för konsekvenser. En omfattande teoretisk del utgör en grund för hur de olika situationerna och sätten att använda frågor kan analyseras. Några konsekvenser som tas upp i diskussionen är: (1) Eleverna lär sig den vetenskapliga strukturen genom att arbeta aktivt med vissa frågor, (2) Eleverna lär sig att tänka kritiskt i förhållande till kunskap och kunskapsproduktion, (3) Frågor som kommunikativ startpunkt influerar olika former av interaktivt lärande, (4) Frågor kan ofta ha en individcentrerad funktion som väcker intresse och motivation hos eleven att lära, (5) Didaktikens hurfråga blir delvis belyst av det frågebaserade perspektivet på lärande men det ligger mycket arbete i att, både som lärare och elev, träna på att formulera frågor som kan leda till undersökningar av olika slag som i sin tur bidrar till lärande. Ett positivt besked är att tidigare studier ensidigt talar för att ett frågebaserat lärande medför ett mer effektivt lärande jämfört med mer traditionella förhållningssätt. Ett negativt besked är att det har gjorts väldigt få studier. Det behövs alltså fler studier för att teoretiskt och praktiskt utveckla ett frågebaserat lärande i lärandesituationer.
URI: http://hdl.handle.net/2320/5902
ISBN: 978-91-85659-53-1
ISSN: 1404-0913
Appears in Collections:Rapport från Institutionen för pedagogik

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation