University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Forskningspublikationer / Research Publications >
FoU Sjuhärad Välfärd >
Böcker och bokkapitel / Books and book chapters (FoUS) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/6046

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Title: Att samordna och planera med personal i annan organisation
Authors: Lidén, Eva
Editors: Dahlborg-Lyckhage, Elisabeth
Department: University of Borås. FoU Sjuhärad Välfärd
University of Borås. School of Health Sciences
Issue Date: Feb-2010
Citation: Att bli sjuksköterska - en introduktion till yrke och ämne
ISBN: 978-91-44-05411-7
Pages: 223-238
Publisher: Lund: Studentlitteratur AB
Media type: text
Publication type: book chapter
Subject Category: Subject categories::Social Sciences Interdisciplinary::Health Care Service and Management, Health Policy and Services and Health Economy
Abstract: Kapitlet handlar om samverkan mellan olika vårdgivare och yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården. Framför allt handlar kapitlet om vilka möjligheter och problem som finns när de gäller att åstadkomma en omvårdnad som kännetecknas av en helhetssyn när patienter skrivs ut från sjukhus och behöver fortsatt vård i det egna hemmet eller i kommunens särskilda boenden. Att bidra till denna samverkan är en viktig uppgift och en utmaning för alla sjuksköterskor oavsett om du arbetar på sjukhus eller inom hemsjukvården.
URI: http://hdl.handle.net/2320/6046
Appears in Collections:Böcker och bokkapitel / Books and book chapters (FoUS)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation