University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Studentuppsatser & examensarbeten / Student Papers >
Institutionen för Vårdvetenskap / School of Health Science >
Kandidatuppsatser / Bachelor theses (VHB) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/6173

Files in This Item:

File Description SizeFormat
K2010_2.pdf202.84 kBAdobe PDFView/Open
Title: Att leva med whiplashrelaterade besvär
Authors: Ohlin, Pernilla
Department: Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap (VHB)
Issue Date: 16-Mar-2010
Series/Report no.: Kandidatuppsats
K2010:2
Programme: Fristående kurs
Publisher: University of Borås/School of Health Sciences
Media type: text
Keywords: whiplash
whiplash-associated disorders
experience
neckpain
qualitative
interview
Abstract: Whiplash är en skada som uppstår efter ett nacktrauma och besvär som uppstår pga denna skada benämns whiplashrelaterade besvär (WAD). Alla som råkar ut för ett nacktrauma får inte bestående men, men för de 10% där besvären kvarstår påverkas livsituationen avsevärt. Skadan går inte att påvisa med den medicintekniska apparatur som finns idag. De kroniska besvären är många och omfattande, ofta diffusa och kan inte alltid logiskt kopplas till nacktraumat. Patienten känner att skadan ideligen måste ”bevisas” eftersom den inte syns. Läkarvetenskapen står dessutom oenig om vad whiplash verkligen är, och om hur tillståndet ska behandlas. Den som lider av WAD söker ofta vård och vårdpersonal tycks ha bristande kunskaper om, och förståelse för, whiplashproblematiken och detta leder till ett ökat lidande för den drabbade. För att kunna förstå och stödja dessa patienter på ett optimalt sätt är det nödvändigt att skaffa sig kunskaper om hur den som lider av whiplashrelaterade besvär upplever sin livssituation och det är syftet med detta arbete. Metoden som använts är en litteraturbaserad studie av biografier. Elva berättelser om hur det är att leva med whiplashrelaterade besvär ingick i analysen. Sex teman framkom efter att de meningsbärande enheterna satts samman utifrån innebörd, skillnader och likheter. Känsla av otrygghet och ovisshet, känsla av att inte bli trodd och inte bli förstådd, känsla av sorg och saknad, behov av stöd och uppmuntran, känsla av att inte ha kontroll, och acceptans och känsla av att kunna gå vidare, var de teman som sammanfattade de upplevelser de elva whiplashskadade berättade om i sina biografier. Diskussionen tar upp betydelsen av att sjuksköterskan har en förståelse för patientens situation. En djupare diskussion förs runt temat ”känsla av att inte bli trodd och inte bli förstådd” eftersom det temat är centralt och interagerar med de andra kategorierna.
URI: http://hdl.handle.net/2320/6173
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Bachelor theses (VHB)

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation