University of Borås

Borås Academic Digital Archive (BADA) >
Forskningspublikationer / Research Publications >
Institutionen för Pedagogik / School of Education and Behavioural Science (PED) >
Rapport från Institutionen för pedagogik >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2320/6279

Files in This Item:

File Description SizeFormat
PedrapportNr12010.pdf312.54 kBAdobe PDFView/Open
Title: "De lever tills den dagen de dör" : vård i livets slut - en studie av första linjens chefer
Authors: Theandersson, Christer
Department: University of Borås. School of Education and Behavioural Sciences
Issue Date: 2010
Series/Report no.: Rapport från Institutionen för pedagogik;1
Publisher: Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik
Media type: text
Publication type: report
Keywords: palliativ vård
sjukvårdspersonal
ledarskap
Subject Category: Subject categories::Social Sciences Interdisciplinary::Nursing
Description: Föreliggande rapport har skrivits inom ramen för utvärderingsprojektet Implementering av lokalt vårdprogram i palliativ vård i livets slut inom hälso- och sjukvården i södra Älvsborg. Projektet som finansierats av ReKo Sjuhärad behandlar vilken betydelse implementeringen av ett palliativt vårdprogram får i ett organisatoriskt sammanhang med tre olika vårdgivare – sjukhus, kommun och primärvård. Inom ramen för detta större projekt är syftet med denna rapport att belysa hur första linjens chefer beskriver och uppfattar palliativ vård i ett tidigt skede av implementeringen av detta vårdprogram. Ytterligare ett syfte är att återge den ledarskapsorientering denna chefskategori ger uttryck för i frågor som rör palliativ vård, liksom att belysa om i så fall på vilket sätt chefernas beskrivningar och uppfattningar ligger i linje med den palliativa vårdfilosofin.
URI: http://hdl.handle.net/2320/6279
ISBN: 978-91-85659-56-2
ISSN: 1404-0913
Appears in Collections:Rapport från Institutionen för pedagogik

SFX Query

All items in Borås Academic Digital Archive are protected by copyright, with all rights reserved.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  The DSpace Foundation